EU-projektek

Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001

A Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című projekt a Fő tér megújítását, a Fő u. 5. szám alatti régi Városháza épületének teljes körű felújítását és a Deák Ferenc u. 8. szám alatti Petőfi Mozi épületének homlokzati rekonstrukcióját és belső előterének  megújítását tartalmazta. A projekt megvalósítását a városi civil szervezetek által "megálmodott" 17 db soft elem tette teljessé, melyek a helyi identitás növelésére, az elkészült létesítmények birtokba vételére irányulnak.

Hajléktalanszálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 90 934 120 Ft

A kivitelezés időtartama: 2013. 06. 01. – 2014. 08. 31.

Pápai városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A BELVÁROS REHABILITÁCIÓS MUNKÁLATAIRÓL

A tervek szerint 2013 júniusában fejeződik be a „Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című, európai uniós támogatással megvalósuló projekt. A beruházásra 2008-ban adott be pályázatot Pápa Város Önkormányzata, a Támogatási Szerződés aláírása 2010 októberében történt meg. A projekt három elemből áll: a Fő utca 5-7-9. számú épületegyüttes (régi Városháza) épületének rekonstrukciója, a mozi épülethomlokzatának és előterének felújítása és a Fő tér rehabilitációja. Előbbi két projektelem elkészült, a Fő tér rehabilitációja pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. A projekt kedvezményezettje és a kivitelező cég ma délelőtt sajtótájékoztatón számolt be a fejlesztés jelenlegi állásáról.

KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013 Pápa, keleti elkerülő út építése

Önkormányzatunk 2010. februárjában nyújtott be pályázatot a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezethez a pápai keleti elkerülő út építését megelőző részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatására.

KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014 Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése


Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 100.000.000 Ft

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2012. május 15. – 2012. július 31.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0438 Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése

 

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 103.294.990 Ft

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2011. február 1. – 2012. június 30.

 

TIOP 3.4.2-11/1 - Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 214/2011(XII.22.) határozatával támogatta, hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a TIOP 3.4.2-11/1 számú az önkormányzatok, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése felhívásra pályázatot nyújtson be.

KDOP-5.1.1/2F-2009-0021 Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése

Pápa Város Önkormányzata 2008 januárjában nyújtott be pályázatot a Középdunántúli Operatív Program 5.1.1-es intézkedésére, mely konstrukció célja a közoktatási infrastrukturális fejlesztés volt, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglévő minőségi és területi egyenlőtlenségek feloldása. 2008 augusztusában megszületett a Váti Kht. döntése: a pályázat pozitív  elbírálásban részesült, és a Pápai Város Önkormányzata 142 426 155 Ft-ot nyert el a Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására. A projekt 2009. március 2-án kezdetét vehette, és 2009. december 31-én zárult le.

Oldalak

Vissza az eredeti megjelenésre