EU-projektek

Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményében

Összefoglaló

A TÁMOP 3.1.11-12/2 – 2012-0053 azonosító számú, Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményében című projektről. 
A Pályázat kedvezményezettje a Pápai Városi Óvodák 9 tagóvodája.
A  pályázat elnyert támogatása: 88 664 154 Ft
A pályázat időtartama: 2013.01.14 – 2014.07.13.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A pályázat két legfontosabb eleme a pedagógus képzés és az óvodákban az eszközfejlesztés volt. További projekt tevékenység az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, rendezvények, programok szervezése, valamint a komplex állapotfelmérést, a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása került meghatározásra.

Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése

Projekt száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0015
 
Projekt megvalósításának ideje: 2013.04.05. – 2015. 02. 28.
 
Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata
 
Támogatási szerződés szerinti összköltség: 139.700.000 Ft
 
Támogatás intenzitás: 100 %
 
A projekt célja: Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása és a megalapozó tevékenységek végzése. A megvalósíthatósági tanulmány célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása, megvalósítási terv előkészítése.
A projekt megvalósítása során elkészült Pápa Város Közlekedési Koncepciója és ennek alapján Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készült a legsürgetőbb, 2014-2020 között megvalósítandó közlekedésfejlesztési javaslatokkal, melynek feladata, hogy kiválasztott fejlesztésekre projektváltozatokat fogalmazzon meg. 
 

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén

Kódszáma: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0058

Kedvezményzettek:

Főpályázó: Pápa Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Türr István Képző és Kutató Intézet, Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Veszprém Megyei Kormányhivatal

Támogatás összege: 149.953.180 Ft

A projekt célkitűzései:

A 100 százalék támogatási intenzitású projekt célja, hogy a szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, illetve civil csoportok és gazdasági szereplők - mint munkáltatók - partnerségén alapuló együttműködése révén komplex szolgáltatási és ellátási funkció, illetve azokhoz való hozzáférések biztosításával megvalósuljon a beavatkozási területen élők szerves integrációja, csökkenjen a célcsoport jelenleg meglévő lemaradása, foglalkoztatási hátránya.

Oldalak

Vissza az eredeti megjelenésre