Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület- felügyelete

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSGONDNOKSÁGA

 

Pápa, Szent István út 12.
Bakó István intézményvezető
Telefon: 89/511-900

 

Az intézmény főbb tevékenységi területei:

 

 • Parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, parkok és a belváros virágokkal való díszítése.
 • Az önkormányzati közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság-mentesítése, felújítása.
 • A helyi és távolsági autóbuszok megállóinak üzemeltetése.
 • A fizető parkolók létesítése, működtetése és felújítása.
 • A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása.
 • Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.
 • Nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
 • Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Városi sportpálya kizárólag verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése.
 • Városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés.
 • Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek, piaci és vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
 • Közfoglalkoztatás szervezése.
 • Önkormányzati tulajdonú épületek bontási feladatainak ellátása.
 • Lakóingatlanok és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése, felújítási, karbantartási feladatok ellátása.


Tovább a Városgondnokság honlapjára...

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletekben és képviselőtestületi döntésekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése,
 •  a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésével, megakadályozásával, megszakításával, megszüntetésével és szankcionálásával kapcsolatos feladatok,
 • közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, valamint az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.
Közterület-felügyelet
Bene András
közterület-felügyelő

89/313-192

-

Polgár Tibor
közterület-felügyelő

89/313-192

-

Rudi József
közterület-felügyelő

89/313-192

-

Kemendy Szabolcs
közterület-felügyelő

89/313-192

-

Koppány János
közterület-felügyelő

89/313-192

felugyeletkukacpapa.hu

Horváth Zsanett
közterület-felügyelő
89/313-192 -

Fogadj örökbe egy közterületet!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 101/2010. (VII. 8.) számú határozatával döntött a „Fogadj örökbe egy közterületet” program elindításáról.
A program célja a közterületi zöldterületek környezeti színvonalának emelése, a zöld növényzettel borított közterületek növelése, az lakókörnyezetünk kultúráltabb, igényesebb kialakítása, minőségének javítása és megőrzése, esztétikusabb utcakép megteremtése, a közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése a lakosság, az öntevékeny civil szervezetek, intézmények és az Önkormányzat közös munkájának eredményeképpen.

Vissza az eredeti megjelenésre