Oktatás, kultúra


Pápa  történetében kiemelkedő jelentőségűek országos hírű oktatási intézményei, amelyek a "Dunántúl Athénjévé" tették a várost. Az elmúlt évszázadokban a magyar történelem jeles alakjai tanultak, illetve tanítottak a Református Kollégium és a Bencés Gimnázium falai közt. Pápai diák volt többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór, Deák Ferenc és Rab Zsuzsa költőnő is.

"A pápai nagy kollégium mellett ott volt egy kicsi fehér ház, abban meg egy még kisebb fehér szoba, abban a szobában szokott összejönni ezelőtt sok-sok esztendővel három fiatal diák, akiknek kicsiny volt ez az egész világ, az egyik volt Orlai Samu, a másik Petőfi Sándor, a harmadik én voltam. Tizennégy évvel fiatalabbak voltunk a jelennél... Mindegyikünknek volt saját kedvenc szenvedélye, Orlaié a költészet, Petőfié a színpad, az enyém a festőecset... Mikor pedig ismét összetalálkoztunk, akkor Petőfi hírhedt költője volt Magyarországnak,Orlai ihletett festész, magam... íme, szántom ezt a sok csúnya fekete betűt és azt szeretném, ha ma is ott tanácskoznánk abban kis fehér szobában, hogy mi legyen belőlünk..."

(Jókai Mór: Egy magyar költő életéből)

Megalakult a Pápai Szakképzési Centrum

Szakképzés és gazdaságfejlesztés címmel tartottak tegnap délután rendezvényt az Acsády-iskolában abból az alkalomból, hogy szakképzési központ létesült pápai székhellyel. A találkozón a pápai kistérség tanintézményeinek vezetői, polgármesterei, szakoktatói vettek részt.

Ünnepélyes tankerületi évzáró a Weöres-iskolában

A járási tanévzáró ünnepség keretében ballagtak el ma délután a Weöres Sándor Általános Iskola nyolcadikos végzősei, illetve a tanintézmény évzárójára is az ünnepség keretén belül került sor.

Holland vendégek látogattak városunkba

A kampeni Ichthus College-ből érkezett tegnap este 40 diák és négy kísérőtanár a Tarczy Lajos Általános Iskolába és a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájába. A partnerkapcsolat keretében áprilisban 31 tarczys és 12 refis diák látogatott el Kampenbe egy hétre, ahol családoknál laktak, most pedig a hollandok jöttek el viszontlátogatásra egy hétre Pápára.

Új útra lépnek – Városi ballagási ünnepség

– Ti írjátok a saját történeteteket, de a ti történetetek már örökre a szülői ház, az iskola, a város, a nemzet története lesz – üzente a végzős pápai diákoknak ünnepi beszédében Egyházi Andrea tankerület-igazgató a városi ballagási rendezvényen.

Köszönet a végzősök osztályfőnökeinek

A városi ballagást megelőzően a végzős diákok osztályfőnökeinek köszöntése is hagyomány Pápán, melyen a polgármester az ünnepi esemény előtt köszönetet mond a nemzet napszámosainak példás munkájukért, hogy végigkísérték útjukon a fiatalokat az elmúlt években. Így történt ez ma délután is, dr. Áldozó Tamás polgármester a Városházán üdvözölte a ballagó diákközösség osztályfőnökeit és az oktatási intézmények igazgatóit.

Tavaszi jótékonysági szülők-nevelők bálja a Mezőben

A Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium idén rendhagyó módon tavasszal szervezte meg a jótékonysági szülők-nevelők bálját, melyre ez alkalommal is szép számban érkeztek a vendégek.

Mikor a közgazdász regiment kivonul… - Élőképet alkottak a 75 éves jubileumon

„Mikor a közgazdász regiment kivonul, a világ kivirul és a srác szíve kigyúl…” –ezeket a sorokat visszhangozták a Fő tér ódon barokk épületei ma délután 2 óra körül, amikor több mint 400 közgázos diák és tanár sorakozott fel a Nagytemplom előtti téren, hogy az iskola fennállásának 75. jubileuma alkalmából élőképet alkosson.

A duális képzés előnyei: fizetés, ösztöndíj és szakmai tapasztalat

Tájékoztató előadást tartott ma délelőtt a Pannon Egyetem pápai székhelyén a tanintézmény delegációja a duális képzéshez való csatlakozási lehetőségről helyi vállalkozóknak, iskolaigazgatóknak.

Közel háromezer résztvevő az Öltözz Kékbe! akción

Öltözz Kékbe a Víz Világnapján. Ezt a felhívást tette közzé a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola ökocsoportja. Az intézmény ökoiskola lévén fontosnak tartja, hogy a Víz Világnapján felhívják a víz védelmére és megóvására a figyelmet.

Sok érdeklődő a Munkácsy ovisulijában

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola ma délután tartotta idei első ovisuli foglalkozását. 
Az aulában összegyűlteket Megyeriné Borsó Éva igazgató köszöntötte, majd a szülők az iskoláról szóló összefoglalót nézhették meg, ezalatt pedig a gyerekek a tanító nénikkel játszottak.

Oldalak

Vissza az eredeti megjelenésre