Véleményezték a rendeleteket a részönkormányzatok

Megtartotta soron következő ülését Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata. A képviselők – Kovács Tiborné, Magvasi Józsefné, Szabó Attiláné és Velti József – , valamint az elnök, Máté István részvételével zajló ülésen rendelettervezeteket véleményeztek, támogatásról döntöttek és beszámolót hallgattak meg. A testület véleményezte a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyet a mozgóboltok hanghatásai elleni megnövekedett számú bejelentések indokoltak. A rendelet szabályozza, hogy a közterületen, vagy magánterületről közterületre irányuló módon - szolgáltatás- vagy termékértékesítés elősegítésére - hangosító eszköz munkanapokon (hétfőtől péntekig) és szombaton 0.00 - 8.00 óra, 12.00 - 15.00 óra, 18.00 - 24.00 óra között, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon nem használható. Ugyancsak a lakosság egészséges életkörülményeinek védelme és a pihenéshez való joguk biztosítása érdekében módosítaná a testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet, mely az imént említett tevékenység megszegésére vonatkozó szankciókat hivatott szabályozni. 
A két rendelettervezet mellett a képviselők ugyancsak elfogadásra javasolták Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezetét a városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról. E tekintetben Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető elmondta, Pápa Város Önkormányzatának fenntartásában három bölcsőde működik, melyek közül eddig a Bóbita Bölcsőde nyújtott időszakos gyermekfelügyeletet az igénylők számára. Az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően – üres férőhely esetén – az alapfeladatán túl mindhárom bölcsőde nyújtja az időszakos gyermekfelügyelet, mellyel az önkormányzat tovább szélesíti a  szülőknek és a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások körét, igazodva a felmerülő igényekhez. A tervezetet a részönkormányzati testület öt igen szavazat mellett elfogadta.
A képviselők megtárgyalták Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának 2013. évi munkatervét is. A testület a közeljövőben beszámolót hallgat meg a Városgondnokság és a Közterület-felügyelet tevékenységéről, valamint a közbiztonság helyzetéről. A mai ülésen esedékes beszámoló a Méki-R Kft-t illette. Egyed Tamás ügyvezető igazgató összefoglalta a településrészt érintő temető helyzetét.  
A részönkormányzat döntött arról is, hogy a Kéttornyúlaki Sport Egyesületet 200 ezer forintos támogatásban részesíti működési költségeinek finanszírozására.

Ugyancsak ma tartotta testületi ülését Borsosgyőri Városrész Önkormányzata. A képviselők – Varga Zoltánné és Tóth József – , valamint az elnök, Máté István, három igen szavazat mellett elfogadásra javasolta a kéttornyúlaki testület által is tárgyalt rendelettervezeteket, majd a vegyes ügyek keretében lakossági felvetésekre reagáltak.

 
Vissza az eredeti megjelenésre