Változatos szakkörök a városi könyvtár vezetésével

Ötféle havi szakkör és két témahét – ezt kínálja hat együttműködő oktatási-nevelési intézmény számára a Jókai Mór Városi Könyvtárban megvalósuló két európai uniós TÁMOP és TIOP projekt. A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével című projekt célja, hogy a szakkörök és témahetek által a tanulók kreatív képességei, informatikai, filmművészeti, helyismereti életszemlélete  fejlődjön, emellett a foglalkozássorozatok hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához. 


A projekt nyitórendezvényét ma délelőtt tartották a városi könyvtár olvasótermében. A rendezvényen dr. Áldozó Tamás is köszöntötte a megjelenteket. A polgármester üdvözölte a program megvalósítását, amely nem az egyetlen futó TÁMOP pályázat a városban. Áldozó Tamás kiemelte, azért is fontos az ilyen típusú projektek elindítása, mert van mit megmutatnunk a tanulók számára. Hihetetlen kultúrkinccsel rendelkezik a város, amelynek egy része a kastély épületében, más része pedig városi vagy egyéb gyűjteményekben van elhelyezve – hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette, az önkormányzat minden olyan programot támogat, amely ezeket az értékeket hozza közelebb a pápaiakhoz, s főként a fiatalokhoz. 

Dr. Hermann István a nyitórendezvényen elmondta, a pályázatban a könyvtár dolgozóinak jelentős  része vállal munkát. A városi könyvtár igazgatója kihangsúlyozta, fontos, hogy olyan, jól képzett szakmunkások, fizikai dolgozók legyenek ebben az országban, akik értő módon bánnak a szerszámmal és olyan termékeket állítanak elő, amelyek az ország hasznára válnak. Erre építik három szakkör foglalkozásait, amikor a fiatalok a kézműves ipar világába nyerhetnek betekintést például kézműves foglalkozások és a kézi könyvkötés alapjainak elsajátítása nyomán. A foglalkozásokon hat intézmény tanulói és óvodásai vesznek részt. 

A projekt öt havi szakkört kínál a résztvevőknek. A 14-18 éves tanulók megismerhetik a mozgókép kialakulásának körülményeit, a mozgóképi szövegek rendszerét, a filmnyelv sajátosságait. Áttekintést kapnak a filmtörténet remekeiről, a filmelemzés és a filmkészítés alapjairól. 
Kézműves foglalkozásokat szerveznek általános iskolás és óvodás korú gyermekeknek is. Mindkét szakkör a résztvevők manuális készségeinek és kreativitásának, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztését célozza. 

Vissza az eredeti megjelenésre