Ülésezett a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás

Megtartotta soron következő ülését a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás (PÖFT) Társulási Tanácsa ma délután a Pápai Járási Hivatal tanácstermében. A tanácsülés elején a jelenlévők egyhangú döntéssel módosították a PÖFT 2013. évi költségvetését, valamint elfogadták a szervezet első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.– 2013 februárjában a társulási tanács 167 milliós főösszeggel fogadta el a költségvetést. Azonban az első félévben történt változásoknak megfelelően meg kellett emelnünk a költségvetési főösszeget, amely így 176,5 millió forintra nőtt. Az első félévi gazdálkodás időarányos teljesítést mutat, a kiemelt előirányzatok 50-51 százalékkal teljesültek – tájékoztatta hírportálunkat Kunszt Szabolcs, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás elnöke. Mint mondta, a társulás továbbra is stabil lábakon áll, a zavartalan működéshez biztosítva van a fedezet.
A tanácskozáson jótékony ügy is szerepelt a napirendben: a nemrég buszbalesetet szenvedett bakonyjákói Horváth Dávid gyógykezelésére 100 ezer forintot ajánlott fel a társulási tanács a költségvetési tartalék terhére, emellett pedig további adományokat is gyűjtöttek a fiatalember számára.
A továbbiakban formai módosításokat hajtottak végre a PÖFT szervezeti és működési szabályzatán, valamint társulási megállapodásán. Végezetül a társulás elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzés ütemtervét. Kunszt Szabolcstól megtudtuk, az ellenőrzési feladatokat 1,7 millió forintért látja el az erre felkért cég.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás legközelebb októberben ülésezik, ekkor tartják a közbiztonsági egyeztető fórumot, majd decemberben az év végi tanácskozásra is sort kerít a szervezet.

 
Vissza az eredeti megjelenésre