Ülésezett a borsosgyőri testület

Megtartotta soron következő testületi ülését Borsosgyőri Városrész Önkormányzata ma délután. A háromfős testület – Máté István elnök, Varga Zoltánné és Tóth József – véleményezte a csütörtöki városi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelettervezeteket. 

A településrészi önkormányzat képviselői három igen szavazat mellett elfogadásra javasolták Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezetét az önkormányzat vagyonáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról, a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről, ezenkívül a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról. 
A testület döntést hozott a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata 2013. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról. A képviselők egybehangzó döntése nyomán a borsosgyőri kultúrházban működő csoportok 450 ezer forintból gazdálkodhatnak. Az összeget működésre és programok szervezésére fordíthatják. A borsosgyőri képviselők három igennel támogatták a Borsosgyőri Sportegyesület, a Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület, valamint a Borsosgyőri Nyugdíjas Klub beszámolóját. Máté István elmondta, mindhárom civil szervezet kiválóan végezte tevékenységét, az elmúlt években komoly eredményeket tudtak felmutatni, aktívak és 
rendszeresen részt vesznek a falu életében, programok szervezésében és lebonyolításában. Különösen igaz ez a nyugdíjas klubra, amelynek jelenleg 57 tagja van, hetente tartják összejöveteleiket, önkéntes munkát vállalnak a falu fejlődéséért és számos rendezvénynek kiváló házigazdái. A részönkormányzati testület ülésén szó esett a helyben működő orvosi rendelő sorsáról. A korábban már nyilvánosságra hozott problémával kapcsolatban Benecz Rita, az Emberi Erőforrás Osztály osztályvezetője elmondta, április 30-ig döntés születik az orvosi rendelő helyszíne tekintetében, a törekvés azonban mindenképpen az, hogy a rendelő továbbra is működjön a településrészen.

forrás: papa-ma.hu

Vissza az eredeti megjelenésre