Tanulmány készül a közösségi közlekedés átalakításáról

Egy KÖZOP pályázaton nyert forrást Pápa városa a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére – jelentette be március 8-án tartott sajtótájékoztatóján Áldozó Tamás polgármester. A pályázatot múlt évben nyújtotta be a város a „Városi és elővárosi közlekedés fejlesztése” című kiírásra, a támogatói válasz a közelmúltban érkezett meg, a támogatási szerződés aláírása pedig a napokban történik meg. A 139 millió forintos projekt 100 százalék támogatási intenzitású, önrészt nem kell biztosítania a pályázónak. 

A megvalósítás kezdete április eleje, a projekt befejezése 2014 júniusa. A tanulmány elkészítésére közbeszerzési eljáráson választják ki azt a szervezetet, amely meghatározott vizsgálatokkal, kutatásokkal összeállítja a közösségi közlekedés komplex átalakítását célzó fejlesztési lehetőségeket, terveket.
A polgármester elmondta, az elkészülő megvalósíthatósági tanulmány feltárja a város közlekedési problémáit, megjelöli a kitörési pontokat, véleményezi az elképzeléseket megvalósíthatóság és hatékonyság szerint. Ez megalapozza és egységes stratégiába foglalja a konkrét fejlesztési terveket, amelyek birtokában a város pályázhat a megvalósításra.
-Ez a projekt egy olyan tanulmány elkészítését teszi lehetővé, amelynek eredményei mentén a jövőben, akár 10-15 éves távlatban is, a pápai közösségi közlekedés átalakítását, fejlesztését folytatni tudjuk. A tanulmány elkészítéséhez nagyon sok megalapozó munkára, kutatásra van szükség, hiszen a közlekedési szokásokról korábban kutatások nem készültek, nem tudjuk, hogy a pápaiak milyen közlekedési eszközzel jutnak el a munkahelyükre, juttatják el gyermekeiket az iskolába, vagy szabadidejük eltöltéséhez milyen közlekedési eszközt használnak. Ezekre az adatokra szükség van éppúgy, mint a közlekedési szokások változására vonatkozó adatokra, mert ezek alapján tudjuk megalapozni a jövő fejlesztéseit – tájékoztatott Áldozó Tamás.
A koncepció kidolgozásában a város a közösségi közlekedéssel foglalkozó társaságok képviselőit is várja, hiszen őket is érinti a projekt. A tanulmány elkészítésére azért van szükség, mert a városi közlekedés folyamatos átalakuláson megy keresztül. A belváros rehabilitációjának köszönhetően korábban nagy forgalmat bonyolító utcákat, tereket zártak le, újak épültek, ezzel új közlekedési kapcsolatok alakultak ki. Másrészt folyamatosan nő a motorizáció – bár erre vonatkozóan kutatások nem készültek -, a gépjárművek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt, ugyanakkor a város fő gyűjtőútjainak áteresztő képessége ezzel a növekedéssel nem tud lépést tartani. Ezért meg kell határozni a közösségi prioritásokat, hogy melyik közlekedési eszközök használatát támogassák, miként népszerűsítsék és tegyék versenyképessé a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési formákat az autós közlekedéssel szemben.
-A megvalósítás valamelyik stádiumában lévő sok –Európai Unió által is támogatott - projekt között vannak, amelyek jól láthatóak, amikkel naponta foglalkozunk, mint például a Fő tér rehabilitációja és a kastély felújítása, és vannak olyanok, amik jellegüknél fogva kicsit csendesebbek. Ilyen ez a mostani és ilyen az a KÖZOP projekt is, amely a keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányáról szól, s amelynek az a feladata, hogy tisztázza a közlekedési infrastruktúra kialakításához szükséges körülményeket, aminek eredményeként majd megépülhet ez az út. Fontosak ezek a tanulmányok, mert sok kérdést pontosítanak és hatékonyabbá teszik a következőkben rendelkezésre álló források felhasználását – fogalmazott a városvezető.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését célzó projekt lezárását követően várhatóan lesz olyan pályázati kiírás, melyen a város pályázhat a tanulmányban megfogalmazott fejlesztési tervek megvalósítására.

forrás: papa-ma.hu

Vissza az eredeti megjelenésre