Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

A súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességével kapcsolatos kormányrendelet változása miatt a következőkről tájékoztatom:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalmazásában (18.§ 12. pont) súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.rendeletet a 61/2012. (III.30.) Korm.rendelet módosította, mely szerint 2012. március 31-ét követően súlyos mozgáskorlátozott személy – beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy korábbi időponttól fennálló egészségromlás szakhatóság általi megállapításának hivatkozott időpontot követő kezdeményezése esetén – az, aki

a)      a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23.§ (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

b)      a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság,

c)      a Korm. rendelet 8/A.§ szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.


A súlyos mozgáskorlátozottság a következő iratokkal igazolható:

  • elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal, míg
  • másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy
  • az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal.


2013-tól nem jogosít adómentességre:

  • a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott ún. „7 pontos igazolás”, illetve
  • a Korm. rendelet 7.§ (3) ac) alpontja alapján – BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy esetén - kiadott (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) szakvélemény.


Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek adómentességre a szakértői szervnél (2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét követően vesznek részt, akkor az adómentesség az igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a rendelkezésére álló orvosi dokumentációval, annak másolati példányával a lakóhelye szerinti Okmányirodánál kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az Okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának tényét legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.

Az Okmányirodában kezdeményezett eljárás körülbelül 60 napot vesz igénybe, ezért felhívom figyelmét, hogy kérelmét időben nyújtsa be az adómentesség fennmaradása érdekében.

A gépjárműadó-mentességet az igazolás megléte után az adózónak kell kérni az Adócsoportnál. A bevallási nyomtatvány letölthető a www.papa.hu honlapról, illetve személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál vagy az Adócsoportnál (Pápa, Fő u. 12.).

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az  Adócsoport munkatársai – ügyintéző: Horváth Andrásné – ügyfélfogadási időben: kedd ½ 8-12.00, szerda ½ 8-17.00, péntek ½ 8-12.00 vagy a 89/515-031 telefonszámon állnak rendelkezésükre.

Pápa, 2012. október 1.

 

                                                                                                   Kanozsainé dr. Pék Mária sk.

jegyző

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre