Tájékoztató

Az utóbbi időszakban több lakossági bejelentés érkezett mozgóárusítással kapcsolatos hanghatások miatt.
A bejelentések kifogásolták a hanghatás erősségét, az időpontot (reggel 6 óra körül, valamint délután 18 óra után), a hétvégi pihenést akadályozó „zenélést”.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. október 10-én módosította a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013.(V.9.) önkormányzati rendeletét, melynek 6/A. § (1) bekezdése szerint:
 
„(1) Közterületen, vagy magánterületről közterületre irányuló módon -  szolgáltatás- vagy termékértékesítés elősegítésére -  hangosító eszköz 
a) munkanapokon (hétfőtől- péntekig) és szombaton 0.00 - 8.00 óra, 12.00 - 15.00 óra, 18.00 - 24.00 óra között, valamint
b) vasárnap és munkaszüneti napokon nem használható.”
 
A hivatkozott rendelkezés a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azaz 2013. október 25-én.
 
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete 11.§ alapján közterületre irányuló hangszórós tevékenység szabályainak be nem tartása esetén közigazgatási bírság szabható ki. Az elkövető százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.
 
A fenti rendeletek a http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/rendeletek honlapon megtekinthetőek.
 
 
 
Pápa, 2013. október 15.
 
 
 
Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző
Vissza az eredeti megjelenésre