Tájékoztatás a kötelező kamarai regisztrációról

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) keretében módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től valamennyi gazdálkodó szervezetnek – amelyek főtevékenységként gazdasági tevékenységet folytatnak – 2012. március 31-ig nyilvántartásba kell vetetni magát a kereskedelmi és iparkamaránál.

<--break->Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytatnak. Ennek értelmében pl. tekintettel arra, hogy nem gazdálkodási tevékenységet folytatnak, nem kell regisztrálni az oktatási, egészségügyi, s művészeti tevékenységet folytató vállalkozásoknak.
A regisztrációt elektronikus módon és papír alapú adatlap kitöltésével lehet megoldani. Várhatóan január közepétől a kamarának rendelkezésre áll egy olyan elektronikus felület, amelyen valamennyi vállalkozás helyben, interneten kitöltheti a regisztrációs adatlapot, s a megadott bankszámlaszámra átutalhatja az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást. Akinek nem áll rendelkezésre internetes kapcsolat, az helyben, a kamaránál is elvégezheti a regisztrációt.
Az egyszerűség, a gyorsaság és az olcsóbb megoldás érdekében természetesen azt javasoljuk a vállalkozásoknak, hogy az elektronikus regisztrációt vegyék igénybe. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy tömeges megjelenés esetén jelentős időráfordítással tudjuk csak a regisztrációt megoldani.
A nyilvántartásba vételi kötelezettség egyszeri alkalom 2012. március 31-ig, de a vállalkozás életében bekövetkezett változásokat (név, székhely, telephely, főtevékenység) a változástól számított 5 napon belül ugyancsak be kell jelenteni a kereskedelmi és iparkamaránál. A változás bejelentésének díjfizetési kötelezettsége nincs.
Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást minden évben március 31-ig meg kell fizetni. Ugyancsak az egyszerűbb, gyorsabb megoldás érdekében javasoljuk, hogy az adatlapon megadott kamarai bankszámlaszámra, átutalással teljesítsék a díjfizetési kötelezettséget. Az adatlapon lesznek a törvény által kötelezően meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek – székhely, telephely, fióktelepek, főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenységek – s lesznek olyan adatok, amelyeket önkéntesen teljesíthet a vállalkozó.
Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti határidőre a regisztrációs kötelezettséget, a kamara felszólítja, a fizetési kötelezettséget behajtásra átadja a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóságának, amelyet a hatóság azt adók módjára behajtja.
A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosultak:

  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
  • üzleti partnerkeresés,
  • pályázatfigyelés.

A kamara által így kialakított adatbázis nyilvános, tehát az abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek lesznek.
Természetesen a törvény által előírt regisztrációs kötelezettség konkrét célokat szolgál.

  • Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek. Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.
  • Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről, hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a rendelkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a rendelkezés hosszabb távon hasznos lehet a vállalkozások számára, s elősegíti eredményesebb működésüket.
Amennyiben a regisztrációval kapcsolatosan kérdésük van, az alábbi elérhetőségeken informálódhatnak:

Telefonszám: 88/429-008, 88/406-972

Faxszám: 88/412-150

E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

Vissza az eredeti megjelenésre