Tájékoztatás a környezet állapotáról

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.A környezet állapotáról szóló tájékoztató Pápa Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete (Közterület-felügyelet) és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Pápai Kistérségi Intézete adatain alapul, továbbá a Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. (KÖZSZOLG Kft.), a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (Városgondnokság) és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is tartalmazza.

 

A tájékoztató teljes terjedelemben megtekinthető itt!

 

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre