Rendelet-tervezeteket véleményeztek és beszámolókat hallgattak meg Borsosgyőrön

A csütörtöki városi képviselő-testületi ülést megelőzően megtartotta soron következő ülését Borsosgyőri Városrész Önkormányzata ma délután. Az ülésen a képviselők mellett részt vett Unger Tamás alpolgármester és Rádi Róbert, a Polgármesteri Kabinet vezetője is. A háromfős testület – Máté István elnök, Varga Zoltánné és Tóth József – véleményezte a május 8-i testületi ülésen tárgyalandó rendelettervezeteket és beszámolókat hallgattak meg a városi könyvtár tevékenységéről, a Polgárőrség munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról. 

A településrészi önkormányzat képviselői három igen szavazat mellett elfogadásra javasolták Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezetét a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről. A testület tárgyalt Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciójáról is. A koncepció tervezetét Rádi Róbert kabinetvezető ismertette a megjelentekkel. Rádi Róbert kiemelte, Pápa városa eddig nem rendelkezett közművelődési koncepcióval, azonban számos pályázat benyújtásánál kritérium egy ehhez hasonló, a stratégiai elképzeléseket összegző dokumentum megléte. A helyi közművelődési koncepció megalkotásához az is hozzájárult, hogy a kormány 2013. januárjában fogadta el az országos szakpolitikai koncepciót. A helyi tervezet az önszerveződésre, az önkéntességre és a közösségformálásra épít, hiszen ezen irányvonalak felé kell elmozdulni – hangsúlyozta a kabinetvezető, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a koncepció egyelőre még csak tervezet, ezért várják a lakosság véleményét, hozzászólásait a témában. A beszámolót a városrészi önkormányzat képviselői egyhangúlag elfogadták.

Dr. Hermann István a Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán azt hangsúlyozta, a borsosgyőri könyvtár szerepe nem egyezik a városi könyvtáréval. A településrészen működő intézmény csupán kiegészítő anyagokat biztosít a faluban élő általános és középiskolás diákoknak. A városi könyvtár igazgatója felhívta a figyelmet a pápai intézmény széleskörű szolgáltatásaira és interneten is elérhető adatbázisaira, ezenkívül megemlítette, az Esterházy-kastély rekonstrukciója miatt a könyvtár megkezdte a költözést, azonban – egyelőre a megszokott helyszínen – továbbra is várják az olvasókat. 
A JMVK tevékenységéről szóló beszámolót a testület három igen szavazat mellett elfogadta.

A településrész közbiztonságáról szóló beszámolót Bauer Tibor, a Pápai Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője egészítette ki. Az osztályvezető hangsúlyozta, rendkívüli, kirívó eset Borsosgyőrön nem történt. A településrész közbiztonsága jó, 2012-ben hat bűncselekményt regisztráltak. Borsosgyőrön április 1-jétől Németh Zoltán rendőr őrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat. Az őrmester hangsúlyozta, igyekeznek minél sűrűbben biztosítani a rendőri jelenlétet a településrészen és szorosabb kapcsolatot kialakítani a lakossággal. Németh Zoltán arra kérte a borsosgyőrieket, hogy problémáikkal bizalommal forduljanak felé és a rendőrséghez. 
A rendőrségi beszámolót a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló kapcsán Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője szólt a megjelentekhez. A szakember elmondta, többezres létszámú ügyfélkörrel rendelkeznek, de egyre nő a szolgáltatásokat igénybe vevők számra. Oláh Márta felhívta a figyelmet a 2008 óta, heti két alkalommal működő szervezett adományosztásra, melyet hétfőn és csütörtökön, 13-15 óra között tartanak a Barát u. 11. szám alatt. Ezenkívül heti egy alkalommal ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadásra is jelentkezhetnek a rászorulók – tette hozzá a Gondozási Központ vezetője.

A részönkormányzati képviselők döntöttek arról is, hogy közérdekű célra igénylik a Borsosgyőri út 25. száma alatti ingatlan térítésmentes átvételét az államtól, valamint meghatározták a sportegyesületek számára nyújtandó 2013. évi támogatási összegeket is. A határozati javaslat értelmében a Borsosgyőri Sportegyesület 200 ezer, míg a Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület 350 ezer forint támogatást tudhat magáénak. A határozati javaslatokat a testület három igen szavazat mellett elfogadta. 

Vissza az eredeti megjelenésre