Példaértékű óvodák – Ülésezett a város képviselő-testülete

A pápai szociális ellátórendszer és a Városi Óvodák tevékenysége példaértékű – hangzott el a város képviselő-testületének ma délelőtti ülésén. A Városháza nagytermében zajló tanácskozáson elsőnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. 

Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) intézményvezetője szóbeli kiegészítés alkalmával reagált a bizottsági ülésen felmerülő kérdésekre, majd Bene Andrásnéval, az ESZI gazdasági vezetőjével közösen válaszolt két szocialista képviselő, Szirbek Rita és Grőber Attila felvetéseire is. Hozzászólásában Szirbek Rita hangsúlyozta, a napirend több pontjával – elsősorban az étkeztetés önköltségének emelkedésével – nem ért egyet. A képviselő-testület végül 11 igen szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást.
Ehhez kapcsolódóan dr. Áldozó Tamás polgármester a tanácskozást követő sajtótájékoztatóján elmondta, a térítési díjak túlnyomó többsége nem változott, és az emelkedő térítési díjak ellenére a pápai szociális ellátórendszer példaértékű, annak szolgáltatásai megfizethetőek, a szolgáltatásokat pedig kellő szociális érzékenységgel alakították ki. A térítési díjak esetében egyébként többféle tétel van meghatározva, az egyes személyekre vonatkozó díjakról az intézményvezető bárki számára pontos tájékoztatást tud adni.

A képviselő-testület ülésén ugyancsak példaértékűnek nevezték a Városi Óvodák tevékenységét, amely több dicséretet is kapott – fideszes és MSZP-s részről egyaránt. Csákvári Judithoz, a Városi Óvodák intézményvezetőjéhez ezúttal is Szirbek Rita és Grőber Attila intézett kérdéseket. A válaszokból többek között kiderült, a Városi Óvodák pedagógiai programja tartalmazza a gyerekek egyéni fejlesztését, a hátrányos szocializációs közegből adódó problémák kezelését, javítását. Csákvári Judit kiemelte: minden pápai óvoda rendelkezik fejlesztő pedagógussal. A Városi Óvodák tevékenységéről szóló, a polgármester által rendkívül színvonalasnak nevezett beszámolót a képviselők egyhangúlag fogadták el.

Szintén egyhangú döntés született Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló önkormányzati rendeletének, valamint az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Dr. Áldozó Tamás tájékoztatása szerint mindkét esetben csupán formális változtatást hajtottak végre.

A vegyes ügyek során egyebek mellett arról döntött a testület: felhatalmazza dr. Áldozó Tamást, hogy tárgyaljon Nagykanizsa polgármesterével egy kovásznai ingatlan birtokba vételéről, amely a jövőben Pápáról és Nagykanizsáról kiutazó gyerekek számára nyújtana szállást, ellátást. (Pápa mellett Nagykanizsa is testvérvárosa Kovásznának.)

A képviselők mai tanácskozása zárt üléssel végződött. Ezen az önkormányzati tulajdonú két gazdasági társaság, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft., illetve a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolója került terítékre. Dr. Áldozó Tamás elmondása szerint mindkét gazdasági társaság az előírásoknak megfelelően, jól működik, így természetesen a beszámolóikat is elfogadta a testület.
– A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. annakidején a belvárost érintő rehabilitációs pályázat kötelező elemeként jött létre, majd olyan társasággá fejlődött, amely a projekt vége felé képes volt újabb projektekbe bekapcsolódni – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, a szóban forgó Kft. árbevételének 20 százalékát szerezheti szabad piacról, míg a megrendeléseinek 80 százalékát az önkormányzattól kell kapnia.
– A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. esetében a képviselőtestület megállapította, ez egy olyan társaság, amelynek a feladatai napról napra bővülnek. Ez korábban a Pápa és Vidéke folyóirat kiadását jelentette, majd a feladatkör bővült az Esterházy-kastély és a Kóter Turistaszálló üzemeltetésével, továbbá közreműködéssel a városi rendezvények szervezésében. Most pedig a cég megkapja a Fő tér üzemeltetését a várostól. Ez vendéglátóipari egységek és előkertek üzemeltetését, rendezvények szervezését, téli időszakban pedig a jégpálya üzemeletetését jelenti majd – foglalta össze a város első embere.

Vissza az eredeti megjelenésre