Mesekönyvet adtak ki a nemzetiségi csoport óvónői - ülésezett a PNNÖ

A 2011. évi, a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján adott köznevelési intézmény névváltozását illetően a fenntartónak kötelessége kikérni a nemzetiségi önkormányzat véleményét. E jogszabály indokolta a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ) mai ülését, melyet Pillerné Fódi Ilona vezetett.

 A képviselők az ülésen döntöttek arról, hozzájárulnak a Munkácsy-iskola névváltoztatásához, melynek új elnevezése: Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola lett. Az ülésen a vegyes ügyek keretében Gőgösné Bakos Adél beszámolt az áprilisban megszervezett német nemzetiségi szépkiejtési verseny eredményeiről. A megmérettetésen 17 tanuló vett részt a város és a környék általános iskoláiból, illetve a pápai középiskolákból.

Pillerné Fódi Ilona elnök tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Vajda lakótelepi Óvoda nemzetiségi csoportjának két óvodapedagógusa kétnyelvű mesekönyvet jelentetett meg, melynek 500 példányban történő kiadását a PNNÖ is nagy örömmel támogatta. A PNNÖ elnöke elmondta, a mesekönyv szövegét és rajzait is az óvónők, Farkas Veronika és Szabó Csilla készítették. A kiadvány megvásárolható a Vajda lakótelepi Óvoda nemzetiségi csoportjában. 

Vissza az eredeti megjelenésre