Megújították az együttműködési megállapodást

Ma délután tartotta e havi ülését a Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a Pápai Rendőrkapitányságon. Az ülésen a helyi és a megyei rendőrség képviselőin túl részt vett többek között a polgármesteri hivatal, a polgárőrség, a közterület felügyelet, a Közszolg Kft., az ESZI és a katasztrófavédelem képviselője és jelen volt a Pápai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is. 

Az ülésen együttműködési megállapodást írt alá Szappan Csaba rendőrkapitány és Kozák János, a cigány önkormányzat vezetője a két szervezet között. A városban élő cigányság és a rendőrség közötti együttműködési törekvések több mint két évtizedes múltra tekintenek vissza, a korábbi megállapodás megújítását az tette szükségessé, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak új elnöke van.
-Az együttműködési megállapodás tartalmilag lényegében nem változott. Továbbra is igaz az, hogy az egyes konkrét ügyekbe, amelyeket a kapitányság folytat nem avatkozhat be az önkormányzat és ezeket nem is adja ki a rendőrség, de sok egyéb területen tudunk együttműködni.
Ide tartoznak a kulturális és sport rendezvények, a cigány lakosság köréből rendőri erők toborzása, rendészeti szakközépiskolába, rendészeti egyetemre invitálása. A megállapodás gerincét az előítéletek csökkentése jelenti – fogalmazott a kapitány.
-Fontosnak tartjuk, hogy mindkét oldalról csökkenjen az előítélet, ha volt, vagy ha létezik. Vagyis a rendőrség részéről a cigány lakosság megítélése legyen ugyanolyan, mint bármely más nemzetiségű állampolgárok esetében, és a cigány lakosság se legyen előítéletes. Elvárjuk, hogy lehetőség szerint kerüljék el a konfliktusokat, fogadják el egymást, ezt célozza az a törekvés is, hogy a cigányság köréből is legyen rendőr.
A kapitány kiemelte, az együttműködés keretében a cigányság vezetőin keresztül próbálják erősíteni, hogy a társadalom számára elfogadható magatartás jellemezze többségében a cigány közösséget is. Ezt nem kifejezetten rendészeti eszközökkel lehet elérni hosszú távon, hanem a segítésükkel is – véli Szappan Csaba. Az együttműködési megállapodás külön fejezetet szentel a bűnmegelőzésnek, a felzárkóztatásnak, melyben a rendőrség intézményi – oktatási, ifjúságvédelmi - kapcsolataira támaszkodva, azokkal együtt dolgozva tesz a hátrányos helyzetű cigány fiatalok felzárkóztatásáért, segítéséért.

Vissza az eredeti megjelenésre