Lécezik a templomtetőt

Év elején kezdődött meg a Nagytemplom tető-felújítási munkáinak újabb, befejező üteme. Tavaly nyáron már elkészült a kastély felőli oldal megújítása, most pedig a fennmaradó közel 600 m2-es felületen dolgoznak a kivitelezők. A munkálatokhoz szükséges pénzt a hívek adománya és a kormányzattól kapott forrás biztosítja, így a nyárra megújuló Fő téren megújult, szép tetőszerkezetű templom fogadja majd a járókelőket. 

A mostani munka – a korábbihoz hasonlóan – a védőtető kialakításával kezdődött, hiszen az elbontott cserépfedés alatti épületrészt meg kell óvni a beázástól, sérüléstől, ezért a tavaly megépített, szigetelést biztosító szerkezetet át kellett helyezni a munkaterület alá. Ez már akkor megtörtént, amikor az időjárás még nem engedte a kültéri építkezést, így a kezdődő jó idővel azonnal hozzáfoghattak az építők a tetőbontáshoz.
-A cserépfedés elbontása után leszedtük a tetőléceket és megigazítottuk a tetőszerkezetet. Az évek során ugyanis a beázások és az erős szélnyomás miatt a szerkezet elmozdult, volt ahol egy-egy elemet ki kellett cserélni, javítani, tehát egészében helyreállítottuk, megújítottuk a léceket és cserepeket tartó szerkezetet – mondta el Boros Ottó, a kivitelező Vemévszer Kft. műszaki igazgatója. Jelenleg a tetőlécezés zajlik, amit a templom nyugati oldalán kezdtek meg, de már a keleti tetőfelületen is nagy területre felkerültek az új lécek. A tervek szerint április első felében végeznek a lécek felverésével, ezt követően a cserepezéssel folytatódik a munka. A kivitelezők úgy ütemezik a munkálatokat, hogy azzal a Fő tér építését ne akadályozzák.
-Úgy tervezzük, hogy május elejéig az összes cserepet feljuttatjuk a tetőre, május 10-ig elbontjuk a toronydarut, május második felében pedig a védőtetőt is szeretnénk lehozni, hogy szinkronban legyünk a Fő tér építőivel. A kivitelezés tervezett befejezési határideje május vége.
A templomtető felújításának ez már a negyedik szakasza – tudtuk meg dr. Mail József apát, plébánostól -, hiszen az első két ütemben a két oratóriumi tetőrészt újították fel, tavaly a nagy tető kastély felőli oldalán dolgoztak, jelenleg pedig a befejező munkák zajlanak. A most szükséges cserepeket már a múlt évben megvásárolta az egyházközség, ám akkor forrás hiányában nem tudták befejezni a tetőfelújítást. Dr. Mail József megerősítette, folyamatosan egyeztetnek a várossal és a Fő tér építőivel, hogy a két építkezés egymás zavarása nélkül folyhasson, és a Fő tér júniusi birtokbavételére minden tervezett munka elkészülhessen.

forrás: papa-ma.hu

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre