Küszöbön az önkormányzati adósságátvállalásról szóló szerződés aláírása

Rendkívüli testületi ülésen adott felhatalmazást a polgármesternek a képviselő-testület, hogy az önkormányzati adósságátvállalásról szóló szerződést aláírhassa a magyar állam képviselőjével.  A meghatalmazás szükségességéről február 22-én kapott tájékoztatást az önkormányzat. 

Eszerint a napokban várható szerződéskötéshez a testület felhatalmazása szükséges, mely felhatalmazást egy meghatározott elektronikus felületre kell feltölteni. Ezért volt szükség az összehívott rendkívüli ülésre. 
A határozati javaslat arról szólt, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester az önkormányzat adósságállományának konszolidációjáról szóló megállapodást aláírhassa. A javaslatot az ülés előtt a pénzügyi bizottság három igen és egy nem szavazattal elfogadásra javasolta, a javaslat elfogadása ellen Erőss Bulcsú tiltakozott. Erről Grőber Attila, a bizottság elnöke adott tájékoztatást képviselőtársainak, majd a tiltakozó képviselőnek tette fel a kérdést, hogy miért nem támogatta a határozati javaslatot. A nemmel szavazó képviselő úgy fogalmazott, az aláírandó szerződés részletei pontosan nem ismertek, így nem tudja támogatni a polgármester felhatalmazását. A képviselő-testületi ülésen a jelenlévő tizenhárom képviselő közül tizenketten elfogadták a határozatot, Erőss Bulcsú pedig elutasította.
Dr. Áldozó Tamás az ülésen kifejtette, Pápa városának adósságállománya jelenleg négy milliárd forint, ami azt jelenti, hogy a futamidők lejártáig közel hat milliárd forintot kellene visszafizetnie az önkormányzatnak. Az állami adósságkonszolidáció, melyet múlt év végén jelentett be a kormány jelentősen csökkentené ezt az összeget, még akkor is, ha az eredeti javaslatban szereplő ötven százalékos mértékű maradna az adósságátvállalás. A konszolidáció mértékéről pontos adat még nincs, az eredetileg megajánlott ötven százalékos mérték ugyanis emelkedhet a kormány döntése alapján, melynek alapját a város képviselőivel közelmúltban lefolytatott tárgyalás jelenti. Pápa városa az adósságátvállalás mértékének emelésének indokai között a SAC bázis elhelyezése miatti feladatok járulékos költségeit, az állami tulajdonban lévő ingatlanokon végzett, központi szervekhez, megyei fenntartású intézményekhez kapcsolódó beruházások önrészének biztosítását, működtetését jelölte meg. Az indokok között szerepelt továbbá a városkörnyéki települések számára – üres férőhely esetén - biztosított bentlakásos intézményi ellátás, a bölcsődei korai fejlesztés, a nemzetiségi oktatás, valamint a tömegközlekedésre fordított önkormányzati támogatás, a megyei fenntartású múzeum átvétele miatt keletkező többletköltség, a közbiztonsági feladatok önkormányzati támogatása is. A polgármester hangsúlyozta, az ötven százalékos adósságátvállaláson felül elnyert minden egyes százalék negyven millió forinttal csökkentené a város hitelállományát. 
Dr. Áldozó Tamás sikertörténetnek nevezte az önkormányzati adósságátvállalást, melyről 2011-ben még szó sem volt, éppúgy, mint arról a lehetőségről sem, hogy az európai uniós projektek önerejéhez pályázati úton szerezhessenek forrást a települések. Ez utóbbi ugyancsak jelentős segítség az önkormányzatoknak.
Az adósságkonszolidációról szóló megállapodás pontos részletei a szerződés aláírásakor válnak ismerté, erről a polgármester tájékoztatja majd a képviselő-testület tagjait és a lakosságot.

forrás: papa-ma.hu

Vissza az eredeti megjelenésre