Könyvtári adatbázis használati, valamint információkeresési ismeretek a „Google-generáció” számára

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével című TÁMOP pályázat keretein belül hat oktatási intézmény vehet részt 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között a könyvtár által meghirdetett szakkörökön és témaheteken. A projekt elsődleges célja a tanulók kreatív képességeinek, informatikai, filmművészeti, helyismereti és honismereti életszemléletének fejlesztése.

 A projekt keretein belül a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tíz 5., 6. és 7. osztályos tanulója a könyvtár adatbázis használati, valamint egyéb információkeresési ismeretekkel foglalkozik. Polovitzerné Antal Mónika elmondta, a foglalkozás célja a digitális írástudás megalapozása. Készséggé akarják fejleszteni azokat az ismereteket, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását. Internet használat, információkeresés, könyvtári adatbázisok használata, mobil tanulás elősegítése a cél.
- Az első órákon a gyerekek megismerkedtek a hagyományos információkeresés lehetőségeivel, majd az internettel. A mai órán a könyvtár honlapjával foglalkozunk, annak adatbázisával, a diákok betekintést nyerhetnek a könyvek és a fotók közti keresés lehetőségeibe - mondta a foglalkozás vezetője.
Barth Zsigmond 7. osztályos tanuló elmondta, nagyon jól érzi magát a foglalkozásokon, mert sok hasznos információt tudhat meg az adatbázis használatról, valamint az internetes információ keresésről. A kisfiú hozzátette még, hogy nem gyakran használja az internetet, de ha lehetősége van, stratégiai játékokkal játszik a legszívesebben.
A TÁMOP projekt 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között valósul meg. 

(forrás: papa-ma.hu)

Vissza az eredeti megjelenésre