Komoly munkában a városi tévé és a könyvtár: visszakereshető videó-adatbázis a városról

Egy újabb TÁMOP pályázat sikereiről számolt be dr. Hermann István, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója. Az „Oktatáshoz kapcsolódó szövegértés fejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása, helyismereti tartalmak hozzáférhetővé tétele a digitális írástudás jegyében” című európai uniós projekt a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel közösen valósul meg. Konzorciumi tagként a Jókai Mór Városi Könyvtár több mint 14 millió forint támogatásban részesült. 

A pályázat segítségével a könyvtár honlapján az eddiginél több és minőségileg összetettebb módon nyílik lehetőség a kulturális és közhasznú tartalmak közzétételére, növekedhet a látogatók és távhasználók száma, illetve új használói rétegek jelenhetnek meg. A projektben tevékenyen közreműködik a Pápa Városi Televízió is, hiszen az elektronikus katalógus bővítésének kiemelt részét képezi a városi televízió saját gyártású híradóinak és magazinműsorainak – az elmúlt öt év anyagának – a videó rekordjainak feldolgozása és a könyvtár honlapján visszakereshetővé tétele. A projekt október 1-jén indult és 2013. november 30-án fejeződik be. A munkafolyamat jelenlegi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a könyvtár igazgatója, Varga András, a Pápa Városi Televízió (PVTV) főszerkesztője, Mike László, a PVTV intézményvezető-helyettese és Nyéki Tamás, a televízió munkatársa. 

Dr. Hermann István a helyismereti információ fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, a városi televízió feldolgozott anyagait több webes felületen, rendkívül sokoldalú keresés mellett el lehet majd érni. A könyvtárigazgató kiemelte, ezzel emlékeket idézhetünk fel, információt kereshetünk vissza a városról, az intézményekről és akár saját magunkról is. - Kinek kell ez? Kell a helytörténészeknek, és kell azoknak akik pápaiak. Akik időnként megnézik a fotótárunkat, megnézik a gömbpanorámás felvételt a Kastélykápolnáról, megnézik azokat a cikkeket, amelyek szeretett városunkról szólnak és kell azoknak a Pápáról, Pápa környékéről elszármazottaknak, akik külföldön élnek, de szeretnének egy kis hazai levegőt szippantani. Szeretnék tudni, hogy mi történt, mi történik idehaza. A városi televízió jóvoltából a jelent láthatják az interneten, a múltat pedig majd kereshető formában a könyvtár honlapján – foglalta össze a célokat dr. Hermann István. 

Varga András a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, örömmel teljesítik a feladatot, hiszen a PVTV alapelve kezdettől fogva az, hogy megőrizzen mindent, amit eddig, lassan 20 év alatt készített. Így az első adástól a napokban készített műsorokig, a szerkesztőség minden anyagot archivált. Az archívum visszakereshetőségének feltételeit hamar megteremtették, egy nyilvántartó program segítségével, különféle keresőszavak mentén vissza lehet keresni híradókat, magazinokat, műsorokat.  - Régóta foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy ezek egyéb digitális formában is elérhetők legyenek. A projekt lényege, hogy anyagaink kis méretű videofájl formájában, kereshető módon jelennek meg a mi és a könyvtár honlapján. Ott megtekinthetők, visszakereshetők és ha valakinek egy adott műsor fontos, akkor azt a városi tévé szerkesztőségében megvásárolhatja – magyarázta a főszerkesztő, majd hozzátette, a feldolgozáshoz komoly technikai háttér kiépítésére és egy új munkatárs felvételére volt szükség. 

A város utolsó húsz évének egy olyan lenyomata található meg a mi intézményünkben, amely a korszak iránt érdeklőket, akár kutatómunkát végzőket is ki tudja szolgálni – folytatta a projekt ismertetését Mike László. Az intézményvezető-helyettes azt hangsúlyozta, a készülő adatbázis a teljes világhálón elérhető lesz, így a világ bármely pontjáról megtekinthetők a műsorok. Mike László elmondta, ha a város mindennapjait közkinccsé tesszük, akkor az ahhoz való ragaszkodást is erősíteni tudjuk. Az intézményvezető-helyettes elárulta azt is, a sikeres pályázat nyomán öt év anyagát dolgozzák fel. Plusz források bevonásával azonban még két évvel bővítik az adatbázist, és keresik az lehetőségeket a PVTV teljes archívumának feldolgozásához. 

Nyéki Tamás a feldolgozás gyakorlatát ismertette. A televízió munkatársa az archívum adatbázisát felhasználva tartalmi leírást készít az adott anyagokról. Megfogalmazza, hogy miről szól az adott tudósítás, mi vagy kik szerepelnek a felvételeken. Nyéki Tamás hangsúlyozta, különös figyelmet fordít arra, hogy tárgy-és keresőszavak alapján visszakereshetővé tegyen olyan – például – a közéletben ismert személyeket, akik akár csak jelen voltak az adott rendezvényen, de meg nem szólaltak a műsorban. Nyéki Tamás hozzátette, rendkívül aprólékos munkáról van szó, hiszen minden egyes anyagot meg kell néznie ahhoz, hogy ezeket a kivonatokat elkészíthesse. A televízió munkatársa eddig a szeptember és február között adásba került anyagokat dolgozta fel, mintegy 12000 videorekordot készített. A feldolgozott műsorok várhatóan december közepétől már kereshetők a Jókai Mór Városi Könyvtár honlapján. 

(forrás: papa-ma.hu)

Vissza az eredeti megjelenésre