KDOP-5.1.1/2F-2009-0021 Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése

Pápa Város Önkormányzata 2008 januárjában nyújtott be pályázatot a Középdunántúli Operatív Program 5.1.1-es intézkedésére, mely konstrukció célja a közoktatási infrastrukturális fejlesztés volt, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglévő minőségi és területi egyenlőtlenségek feloldása. 2008 augusztusában megszületett a Váti Kht. döntése: a pályázat pozitív  elbírálásban részesült, és a Pápai Város Önkormányzata 142 426 155 Ft-ot nyert el a Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására. A projekt 2009. március 2-án kezdetét vehette, és 2009. december 31-én zárult le.

A fejlesztés a Tókerti, az Erzsébetvárosi és a Csókai tagóvodát érintette. Mindhárom épület megközelítıleg hasonló mőszaki állapotban volt, mind funkcionálisan, mind mőszakilag felújításra, korszerősítésre szorultak. Ebben a műszaki állapotban gazdaságosan nem voltak üzemeltethetők, továbbá akadálymentes megközelítésük sem volt megoldott.  A projekt fejlesztéseinek elsődleges haszonélvezői az intézményt igénybe vevő gyerekek, valamint az ottani dolgozók. A gyermekek  a projekt megvalósulásának köszönhetően korszerőbb intézményi környezetben fejlődhetnek tovább, a beszerzendő eszközök révén pedig a megújult, modern pedagógiai módszerek alkalmazásával hatékonyabban fejleszthetıők készségeik. A megújult környezet megfelelőbb hátteret nyújt a személyre szabott fejlesztésnek, a – különösen a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő – korai lemaradást csökkentő egyéni foglalkozásoknak. 
A projekt keretében megvalósult mindhárom intézmény felújítása, korszerűsítése, bővítése és akadálymentesítése. Az intézményeknél kialakítjották a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is, A gyerekek egészségmegőrzéséért sókuckót is kialakítottak a tagintézményekben. 
A projekt megvalósulásának köszönhetően az óvodák új óvodai bútorokat és felszereléseket, esélyegyenlőségi eszközöket, környezeti nevelési-, mozgásjavító-, zenei kompetencia- illetve SNI eszközöket szerezhettek be.
 
 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt szerződései.

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre