Érkeznek a szemétdíj számlák

A napokban minden háztartásba megérkeznek a harmadik és negyedik negyedéves hulladék-kezelési számlák, így hosszú csúszás után helyreáll a díjfizetési rend a Közszolg Kft-nél. A késedelmes számlakibocsátásnak több oka is volt az elmúlt hónapokban, így lehet, hogy még a júliusi díjat sem tudták kifizetni a lakosok. Az első csúszás az új – csökkentett - díjak megállapításakor keletkezett, hiszen a kormány döntése értelmében 2013. július 1-jétől a szemétszállítási díjra is érvényesíteni kellett a rezsicsökkentést. 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás esetében azonban a rendelkezések értelmezése és az új díjtételek megállapítása nem volt egyértelmű, így a társulásnak több központi szervtől is állásfoglalást kellett kérnie. Ezeknek az egyeztetései elhúzódtak, így szeptember elejére vált világossá, hogy a társulás területén miképpen és milyen díjat kell számlázni – tudtuk meg Mészáros Csabától, a Közszolg Kft. ügyvezetőjétől a korábbi késedelem okát. 
-A rezsicsökkentés mértéke a társuláshoz tartozó települések – így Pápa – esetében is jóval meghaladja a 10 százalékot, hiszen a törvény úgy fogalmaz, hogy a 2012. év április 14-én érvényben lévő díjhoz képest kell végrehajtani a csökkentést egy bonyolult számítási metódus szerint. Mint ismeretes, a társulásnál a tavalyi év folyamán indult el az új hulladék-kezelési rendszer, a települések nagy részén július 1-jén, itt Pápán pedig még később, december 27-én vezettük be az új díjakat, amik az új rendszer költségeit tudják fedezni. Vagyis a tavaly áprilisi díjhoz mért csökkentés az idei első féléves díjhoz képest sokkal nagyobb mértékű díjváltozást jelent a 10 százaléknál. A díjcsökkenés edényméretenként változó arányú, de jellemzően az idei első féléves díjhoz képest 30-40 százalékkal kell kevesebbet fizetniük a lakosoknak 2013 júliusától – magyarázta a cégvezető.
A 120 literes edényméret esetén ez a következőt jelenti: 2012. április 14-én 2227 forintot kellett fizetni havonta az ügyfeleknek a hulladékszállítási és kezelési szolgáltatásért, ez a díj tavaly év végén 3176 forintra emelkedett, azaz ezt a díjat kellett megfizetni az idei év első hat hónapjában. A rezsicsökkentésből adódóan július 1-jétől 2088 forintra csökkent a havonta fizetendő összeg, vagyis az első féléveshez képest több mint ezer forinttal kisebb összeg szerepel a számlákon. Ez egyébként a 120 literes edény esetében 34 százalékos díjcsökkentést jelent.
Ez az adat a további edényméretekre vonatkozó díjtételekkel együtt megtalálható a harmadik és negyedik negyedéves díjat tartalmazó számlákhoz csatolt tájékoztató levélben is, amit a szolgáltató ezekben a napokban juttat el az ügyfelekhez. A tájékoztató levél emellett a második félévre vonatkozó díjak megfizetésének rendjét is tartalmazza, eszerint, aki a második félévre vonatkozó – csökkentett – összeget október végéig befizeti, annak a szolgáltató nem számol fel késedelmi pótlékot a számlán szereplő szeptember végére szóló fizetési határidő ellenére sem, a negyedik negyedéves számlákat pedig a megadott fizetési határidőig kell rendezni. A számlákon egyébként ismét egyösszegű díjtételt találnak az ügyfelek és külön kiemelt rovatban szerepel a megtakarítás összege havonta és göngyölítve is.
Az új díjtételek megállapítása szeptember közepére készült el a fent említett okok miatt, a számlák kiállítása azonban még ezt követően is késett, ebből fakad, hogy csak most október közepén kapják kézhez a lakosok a júliustól esedékes csekkeket.
-A Pápa Városi Televízióban szeptember utolsó hetében arról beszéltem, hogy a számlák gyártása napokon belül megkezdődik és egy héten belül kézhez kapják az ügyfelek, ám épp a beszélgetést követő napon kaptunk a Fogyasztóvédelmi Hatóságtól egy újabb állásfoglalást, miszerint a számlákon nem elég összegszerűen feltüntetni a megtakarítást, hanem százalékos arányban is jelölni kell. Ez egyébként a törvény szövegéből nem következik, viszont úgy döntöttünk, ha a hatóság ezt várja el, akkor ebben is megfelelünk az álláspontjuknak - mondta el érdeklődésünkre Mészáros Csaba. Emiatt azonban a már gyártásra leadott számlákat vissza kellett vonni és újabb informatikai átalakításokat kellett végezni, hogy ez az információ is rákerüljön a számlákra, ez pedig újabb késedelemmel járt. A napokban a postaládákba kerülő vagy már kézbesített számlákon tehát a forintálisan jelzett csökkentés mellett a százalékos arány is megjelenik a kiemelt mezőben, a 120 literes edény esetében a 34 százalék. Mészáros Csaba megerősítette korábbi nyilatkozatát, miszerint a második negyedéves számlákon szereplő befizetési határidő a késés miatt természetesen már elmúlt- ezen azonban jogszabályi előírások miatt nem lehet változtatni -, a szolgáltató azonban október végéig nem számol fel késedelmi kamatot annak, aki eleget tesz fizetési kötelezettségének. 
Az ügyvezető megemlítette azt is, a tavaly év végén életbe léptetett díjemelés az új hulladék-kezelési rendszer működtetési költségeinek fedezése miatt történt, a mostani, jelentősen alacsonyabb árak erre nem nyújtanak fedezetet, a kormány azonban a kieső bevételek központi költségvetésből való pótlására tett ígéretet.

 
Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre