Egy útszéli keresztet újítottak fel a törzsökhegyiek

Egy lelkes lokálpatrióta, családja és ismerősei összefogásával, szabadidejét és munkáját nem sajnálva újította fel a Törzsökhegyben található egyik útszéli keresztet. Etényi Roland ablaka éppen erre a feszületre néz, s reggelente mindig szomorúan konstatálta a kereszt méltatlan állapotát. A lelkes lokálpatrióta – ahogy fogalmazott – az Isten iránti tiszteletből barátai segítségével nekilátott a feszület helyreállításának.Etényi Roland elmondta, a feszület rendkívül elhanyagolt állapotban volt, kissé meg volt dőlve, környezete elgazosodott. Családja és barátai segítségével a bozótot kiirtották, a keresztet megtámogatták és lefestették. A lelkes csapat munkája nyomán most régi fényében tündököl az 1851-ben állított, s egyszer – 1928-ban – már felújított kereszt.  

A keresztet Salgó Ferenc kanonok-plébános áldotta meg a ma délutáni órákban. Az ünnepi alkalmon a Szent Anna Kórus varázsolt meghitt hangulatot a Törzsökhegyben található feszületnél egybegyűltek lelkébe, majd Horváth Lászlóné Jáger Teréz versét szavalta, melyet a költőnő nem sokkal halála előtt éppen ennél a keresztnél vetett papírra. A felújított feszületre és a megjelentekre Salgó Ferenc Isten áldását kérte. A kanonok-plébános örömét fejezte ki a felújítást végző lokálpatriótáknak önkéntes munkájukért, s bízik abban, hogy a megújult kereszt sokakat sarkall majd arra, hogy jártukban-keltükben megálljanak egy percre, s elmélyedjenek gondolataikban.

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre