Békefi Imre lett a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megbízott igazgatója

Mától megbízott igazgató vezeti a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumot. Az intézmény 2011 óta, Unger Tamás korábbi intézményvezető alpolgármesterré választása óta nem volt igazgatója az iskolának, a vezetői feladatokat Karnerné Pethő Katalin, a volt Közgáz igazgatóhelyettese látta el. Az intézményvezetői állásra több pályázatot is kiírt a korábbi fenntartó, Pápa Város Önkormányzata, ezek azonban nem voltak sikeresek. A 2013. január elseje óta állami fenntartásban működő intézmény élére most Békefi Imrét helyezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, megbízott igazgatóként.-Eddig a szervezeti és működési szabályzat szerint igazgatóhelyettessel láttuk el az intézményvezetői feladatokat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azonban rendezni kívánta a helyzetet. Megvizsgáltuk a személyi lehetőségeket és elnök asszonnyal egyeztetve április 25-től Békefi Imre, eddigi igazgatóhelyettest bíztuk meg az iskola vezetésével – adott tájékoztatást a változásról Egyházi Andrea, a pápai járási tankerület vezetője. A megbízott igazgató a munkáltatói jogköröket teljes körűen gyakorolja. Békefi Imre, a volt Mező tanára, a PGSZKIK egyik eddigi igazgatóhelyettese kérdésünkre elmondta, köszönettel fogadta a megbízást.
-Nagyon sok és neház feladat előtt állok, állunk. Az oktatási rendszer átalakításával sok feladat hárul az intézményekre, a legfontosabb feladatunk most, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően megújítsuk az iskolai dokumentumokat, így a helyi tantervet, az SZMSZ-t, a házirendet. Ezt a munkát már megkezdtük, de a tanév végéig be kell fejeznünk őket. A másik nagyon fontos feladat a tanév sikeres befejezése, az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák eredményes lebonyolítása. A megbízott igazgató azt is elmondta, igazgatóhelyettesként eddig a PGSZKIK tagintézményének életében volt otthon jobbára, most a teljes intézmény munkájában el kell merülnie. Történelemtanárként jelenleg három osztályban tanít, ezeket az órákat a továbbiakban is meg kívánja tartani, eddigi igazgatóhelyettesi feladatait pedig meg fogja osztani kollégáival.
-Az idei tanévben, az idő rövidsége miatt változásokat nem tervezek, célom, hogy a meglévő szakmák továbbvitelét biztosítani tudjam. A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium képzési palettája olyan, hogy az itt tanuló diákok továbbtanulási vagy szakmában való elhelyezkedési esélye nagyon jó, ezért én bizakodó vagyok, hogy a tanulólétszámokat meg tudjuk őrizni és továbbra is piacképes képzéseket tudunk biztosítani – fogalmazott. 
Békefi Imre megbízatása nyár végéig szól, az intézményvezető személyére a fenntartó nyílt pályázatot ír ki, hogy aztán véglegesített kinevezett igazgatója legyen az intézménynek.  A megbízott igazgató azt mondta, tervei között szerepel az igazgatói pályázat benyújtása.
Egyházi Andrea arról is tájékoztatott, 2013 januárjától az intézmény önkormányzati fenntartásból, állami fenntartásba került, az iskolát ekkor vette át a járási tankerület. Az átmeneti idő lejártától, március elsejétől a megyeközponti tankerülethez tartozik a PGSZKIK – valamennyi szakképző iskolával együtt -, a törvényi előírásoknak megfelelően.
-Az intézményfenntartó szervezet hálózatos formában működik, vagyis minden ügy a járási tankerülethez tartozik, és itt születik döntés arról, hogy mely ügyeket kell a megyeközponti tankerülethez továbbítani. Ez azt jelenti, hogy mind a szülőknek, a diákoknak és a pedagógusoknak továbbra is a járási tankerülethez kell fordulniuk problémáikkal, észrevételeikkel, kérdéseikkel – mondta el Egyházi Andrea. A mindennapos feladatellátásban a járási tankerület segíti az iskolák munkáját, a megye pedig a koordináló, irányító feladatokat látja el.

forrás: papa-ma.hu

Vissza az eredeti megjelenésre