Az önkormányzat 650 millió forinttal segíti a pápai húsgyárat

Pápa Város Képviselő-testületének tagjai rendkívüli ülésen módosították az önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját, valamint zárt ülés keretében határozatot hoztak a Pápai Hús 1913 Kft. helyzetének stabilizálásáról. A képviselők 14 igen szavazat mellett elfogadták a gazdasági program módosítását, mely módosítás részleteiben a munkahelyteremtés és foglalkoztatás, a turizmus és idegenforgalom, valamint az önkormányzat és igazgatás témakörökben volt hangsúlyos. A testület zárt ülésen határozott a Pápai Hús 1913 Kft. helyzetének stabilizálásáról.
A rendkívüli testületi ülés utáni sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere kijelentette, komoly előrelépés történt a Pápai Hús 1913 Kft. helyzetének stabilizálása és a helyi munkahelyek védelme tekintetében. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat továbbra is tőkeemelésre törekszik, szert téve ezzel többségi tulajdonra. Ez azonban hosszabb távú folyamat, a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A Pápai Hús 1913 Kft. február 27-i taggyűlésén várhatóan döntés születik az alaptőke-emelésről.
- Addig azonban sok mindennek történnie kell. A húsvéti termékeket ezekben a hetekben kell elkészíteni, magyarán a gyárnak a hosszú távú megoldás mellett rövid távú segítségre is szüksége van. A mai ülésen a következő megoldás mellett döntöttünk: az önkormányzat 650 millió forint tagi kölcsönt nyújt a Pápai Ipari Park Kft-nek. A Pápai Ipari Park Kft. a tagi kölcsön fedezetéül a tulajdonában lévő ingatlanokat tudja megjelölni. A kft a rendelkezésére álló 650 millió forintot élősertés, nyers hús, lapocka, császárhús vásárlására fordítja. Ezt az alapanyagot adja át a Pápai Hús 1913 Kft-nek feldolgozásra úgy, hogy azon fenntartja a tulajdonjogát – foglalta össze a döntés részleteit dr. Áldozó Tamás.
A polgármester megjegyezte, a megoldás bonyolultnak tűnhet, de tekintettel kell lenni arra, hogy megfeleljen a versenyjogi szabályoknak, EU-komform legyen, ugyanakkor a lehetőségek kiaknázása mentén forráshoz juttassa a gyárat.
- A gyár így nem pénzt kap a várostól, hanem a Pápai Ipari Park Kft. közreműködésével alapanyaghoz jut. A kft-vel kötendő tagi kölcsön szerződés öt hónapra szól. Ebben az időszakban húsvétig történik meg az élőállat biztosítása. Reményeink szerint a február 27-i taggyűlés tőkeemelésről dönt. Így a társaság olyan mértékű forráshoz juthat, amely annak helyzetét stabilizálja.
Dr. Áldozó Tamás kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzat a 650 millió forintos tagi kölcsönt a helyi munkahelyek védelme érdekében 2012 év végén hozott kormánydöntés okán eljuttatott keretből biztosítja.

(Forrás: www.papa-ma.hu)
 

Vissza az eredeti megjelenésre