Alpolgármesteri székfoglaló (2011. március 17.)

Engedjék meg, hogy első szavaim a köszöneté legyenek!

Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki munkájával, ötleteivel, ajánlószelvényével és szavazatával lehetővé tette, hogy március 6-án Pápa 9. sz. egyéni választókörzetében jelentős többséggel önkormányzati képviselőnek választottak, és ezáltal lehetővé tették alpolgármesteri megválasztásomat is. Köszönöm a sok segítséget, a biztatást, és legfőképpen a bizalmat, mellyel felém fordultak.

Ugyanakkor tiszteletben tartom mindazok véleményét, akik a választás napján máshogy gondolkodtak. Tudniuk kell, hogy nem a jobb vagy a baloldali szavazókért fogok dolgozni. Számomra pápaiak léteznek, és valamennyiük érdekeit fogom a képviselőtestületben és munkámban képviselni.

Pontosan 180 nap telt azóta, hogy a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményének, az egykori Mezőnek nemrég átadott aulájában köszönthettem intézményvezetőként a 2010 októberében megválasztott képviselőtestületet alakuló ülésén. Akkor és ott úgy fogalmaztam, hogy a helyszín méltó jelképe annak a 20 évnyi fejlődésnek és változásnak, amelyet a város átélhetett, és méltó jelképe annak a munkának, amely ezt a fejlődést és változást lehetővé tehette.

Meggyőződésem, hogy Pápa az egyik legsikeresebb magyar város, amely bebizonyította, hogy hozzáértéssel és elszántsággal hogyan lehet több évtized lemaradását 20 év alatt ledolgozni, ugyanakkor most is egy olyan fejlődési időszak előtt áll, amely meghatározó lehet a következő évtizedekre vonatkozóan is.

Ezért is érzem különleges megtiszteltetésnek, hogy ennek az időszaknak – minden bizonnyal egy szép, de nehéz időszaknak – a közvetlen részese és alakítója lehetek.

És itt nem csupán a látványos projektekre gondolok!

Választási kampányunkat nem üres frázisokra, jól hangzó, szavazatcsalogató szlogenekre és hívószavakra építettük. Sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, sokan mondták el véleményüket a magukat és környezetüket leginkább foglalkoztató kérdésekről és meggyőződésem szerint sikerült olyan programot megfogalmazni és közvetíteni, amely valóban fedi az itt élők igényeit, elvárásait. E program megvalósítása kiemelt jelentőségű.

A legnagyobb hangsúlyt a magam részéről azonban mégis a folytonosságra, a sikeres munka folytatásának szándékára szeretném helyezni, mert ebben látom egy sikeres jövő garanciáját is.

Ebben a munkában pedig számítok a városban, önkormányzati képviselőként pedig a közvetlen választókörzetemben élő polgárok és Képviselőtársaim támogatására is, hogy a választási programom mottójául is választott Széchenyi István idézet maradéktalanul valósággá válhasson:

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
S azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőért élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk.”
E gondolatok jegyében kívánom alpolgármesteri munkámat végezni. Pápáért és a pápaiakért!

Köszönöm figyelmüket!

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre