Áldozó Tamás: Megalapozott, elfogadható, végrehajtható a város 2013. évi költségvetése

Különösebb vita nélkül fogadta el tegnapi ülésén Pápa Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendeletet. A tegnap délelőtti tanácskozás egyik fő napirendi pontja volt ez. A Városháza nagy tanácstermében megtartott ülés elején Áldozó Tamás polgármester bejelentette: Pápa városa 60 százalékban mentesül adósságállományától az állami adósságkonszolidáció keretében. 

Ez összegét tekintve 2.640.608.398 Ft-ot jelent. A megállapodást tegnap délután Unger Tamás alpolgármester írta alá Veszprémben. A polgármester köszönetet mondott dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek és dr. Kontrát Károly államtitkárnak, hogy közreműködtek az eredetileg 50 százalékos adósságkonszolidáció mértékének emelését célzó tárgyalások sikerességében.A testület zárt ülésen tárgyalt a kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatokról, a döntést követően a városvezető arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a március 15-ei nemzeti ünnepen Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesül Lux Ibolya nyugalmazott főiskolai docens, az egykori Pápai Állami Tanítóképző Intézet igazgató helyettese.
A képviselők egyhangúan elfogadták a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítást, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítását és a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet-tervezetet.
A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról kilenc igen, egy nem szavazattal és három tartózkodás mellett döntött a testület. A város idei évi költségvetéséről szóló vitában több kérdés és hozzászólás érkezett a képviselők részéről. Pingiczer Sándor MSZP-s képviselő a város útjainak kátyúzására szánt 20 millió forintos összegről érdeklődött, arra volt kíváncsi, ez a költségkeret mire elegendő és lehetővé teszi-e, hogy olyan műszaki megoldásokat alkalmazzanak, amely hosszabb távon is biztosítja a kátyúzással kijavított utak használhatóságát. Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője válaszában elmondta, télen hideg aszfalttal javították ki a legkritikusabb helyeket, április elsejétől pedig megindulhat a meleg aszfaltos kátyúzás is, ami tartósabb megoldást eredményez az utak javításában. Szirbek Rita szocialista képviselő többek között arról kérdezte a városvezetőt, hogy az előző évekhez hasonlóan a parlagfűirtás miért nem szerepel a költségvetési tételek között. Áldozó Tamás arról tájékoztatta a képviselőt, az idei évben a Városgondnokság már saját dolgozóival, saját eszközökkel végzi a parkok, zöldterületek rendben tartását, nyártól pedig a kertészeti munkákat és a parlagfű irtási feladatokat is, így ennek költségét külön tételben nem jelölték meg. A feladatellátáshoz szükséges létszámbővítés és eszközbeszerzés folyamatban van. A hozzászólások között Erőss Bulcsú, a Jobbik képviselője úgy fogalmazott, rosszul járnak az önkormányzatok a központi költségvetésből kapott támogatással és a kormány így spórolja meg az adósságátvállalás költségeit. Grőber Attila, az MSZP önkormányzati képviselője arról szólt, a kormány a feladatalapú finanszírozással erős központi kormányzatot épít, ami ugyan mindenütt azonos szintű szolgáltatásokat biztosít, ugyanakkor korlátozza az egyes települések önálló lehetőségeit. A képviselő hozzátette, az adósságkonszolidációt támogatja, fontos segítségnek tartja az önkormányzatok számára, de olyan segítségnek, ami feltétlenül szükséges volt, hiszen nélküle néhány éven belül a pápai költségvetés is tarthatatlanná vált volna.
Grőber Attila egyetértett a polgármester korábbi szavaival, miszerint paradigmaváltás zajlik a feladatok elosztásában és finanszírozásában, arról pedig, hogy a normatív támogatás helyett belépő feladatalapú - központi költségvetésből származó – támogatás miként fedezi a költségeket legkorábban az első féléves beszámoló alapján mondhatnak véleményt. A képviselők végül 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadták a költségvetést. A városvezető az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, idén máshogy kellett tervezni a büdzsét, mint a korábbi években, ez azonban Pápán nem jelentett komoly nehézséget, hiszen a működtetési költségek racionalizálása már a korábbi esztendőkben megtörtént. A polgármester hozzátette, a költségvetés főösszege kilencmilliárd-hétszáztizenkilencmillió forint, s ennek huszonkilenc százalékát a fejlesztési célú feladatok teszik ki. A fejlesztések között megemlítette a belvárosi rehabilitáció projektjének és a kastély felújításának önrészét, a könyvtár új helyre költöztetésének költségeit, a Szabó Dezső utcai hulladéklerakótól az elkerülőig vezető út megépítését és a Szabadság utcai, Gróf úti buszmegállók lefedését. Ugyanakkor arról is szólt, a bevételeket kicsit alul tervezték, a kiadásokat pedig kissé felül, így maradt mozgástere az önkormányzatnak. Ez teszi lehetővé, hogy a féléves beszámolót követően a pótelőirányzatban a joggal felvetett fejlesztési igényeket ismét áttekintsék.
A képviselők a vegyes ügyek között tárgyalták és elfogadták a testület 2013. évi munkatervét, és határoztak a HEMO önkormányzati tulajdonba vételéről. Mint arról korábban már hírt adtunk, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó ingatlanról a múlt évben hosszas tárgyalások folytak, megegyezés nélkül, mert az MH nem fogadta el, hogy a város a HEMO-ban működő  civil szervezetek  számára a városban működő egyéb civil csoportokkal azonos feltételeket kínált, ezért a képviselő-testület arról hozott határozatot, hogy nem kívánja tulajdonba venni a helyőrségi klubot. A honvédelmi tárca ismételten áttekintette a megállapodás tervezetet és ezúttal elfogadhatónak tartotta, így a mai ülésen a képviselők korábbi elutasító határozatukat hatályon kívül helyezték és döntöttek a HEMO térítésmentes átvételéről.
A városatyák elfogadták az óvodai beíratás időpontjáról szóló határozati javaslatot, eszerint 2013. május 13-án 8-18 óráig és május 14-én 8-17 óráig történhet meg az óvodások beíratása. Ugyancsak megszavazták a Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület pályázatának támogatását a sportpálya területén lévő öltöző és vizesblokk felújítására. Az MLSZ által meghirdetett pályázati kiírás szerint a program legmagasabb elszámolható költsége tízmillió forint, melyhez 30 százalék önrészt kell biztosítani – ezt ellenszavazat nélkül elfogadták a képviselők. A vegyes ügyek között egyhangúan szavaztak a képviselők a Rákóczi Szövetség kétszázezer forinttal történő támogatásáról, melyet a Felvidéki Beiratkozási  Ösztöndíj Programhoz kívánnak felhasználni és támogatták az Esterházy Károly Múzeum TÁMOP pályázaton való indulását.  
A testület zárt ülésen ingatlanügyekről döntött és meghallgatta Áldozó Tamás polgármester tájékoztatóját a Pápai Hús 1913 Kft-vel folytatott tárgyalásokról.

forrás: papa-ma.hu

Vissza az eredeti megjelenésre