650 milliót utalt a város a húsgyárnak

Ezekben a percekben történt meg a törzstőke emelés első részletének utalása a Pápai Hús 1913 Kft-hez. Ez 650 millió forintot jelent – közölte délelőtt 10 órakor Áldozó Tamás azon a sajtótájékoztatón, melyet a tegnapi zárt képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről tartott a városházán. A polgármester a rendkívüli ülésen tárgyalt napirendek közül kettőt emelt ki.-A kormányhivatal címzetes főjegyzői címre terjesztette fel Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, a felterjesztés pedig akkor érvényes, ha a képviselő testület ezt támogatja. A képviselők egyhangú szavazattal elfogadták a határozatot, vagyis javasolják, hogy Kanozsainé dr. Pék Mária a címzetes főjegyzői címet kapja meg – tájékoztatott a városvezető. A jogszabályok szerint megyei jogú városokon és megyei önkormányzatokon kívül más önkormányzat jegyzője nem lehet főjegyző, viszont tíz év kiemelkedő jegyzői tevékenység után címzetes főjegyzői címet kaphatnak, amit Pápa város jegyzője esetében a képviselő-testület indokoltnak tart.
A tegnapi zárt ülés másik napirendi pontjában a Pápai Hús 1913 Kft-vel és vállalatcsoporttal kapcsolatos döntéseket hoztak a városatyák. A vállalatcsoport megfogalmazás azért szükséges – magyarázta a városvezető – mert a döntések nemcsak a Pápai Hús 1913 Kft-t érintették, hanem a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló  Kft-t és a Pápa-Ser Kft-t is. A Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. tulajdonosa 80 százalékban közvetlenül Pápa Város Önkormányzata, 20 százalékban pedig a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tulajdona, ami viszont 100 százalékban az önkormányzat tulajdona, vagyis közvetve és közvetlenül a város 100 százalékos tulajdonnal bír a Kft-ben. A Pápa-Ser Kft. – mely az alapanyag előállítással foglalkozik -100 százalékban a Pápai Hús 1913 Kft. tulajdonában van. A tegnapi ülés előfeltételeit az teremtette meg, hogy a korábbi üzletrész átruházási szerződésekhez, a törzstőke emelésre és tagi kölcsön nyújtásra kifejezett önkormányzati szándékot a Magyar Fejlesztési Bank és az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyta. 
A képviselő-testület tegnapi döntéseinek - a Pápai Hús 1913 Kft. taggyűlésén való - képviseletére a polgármester kapott felhatalmazást. Ezeket a döntéseket ismertette a sajtótájékoztatón Áldozó Tamás.
-Döntés született arról, hogy a jelenlegi felügyelő bizottságot visszahívjuk. Ez a Pápai Hús 1913 Kft. tegnap esti taggyűlésén megtörtént. Polgármesterként felhatalmazást kaptam arra, hogy az új felügyelő bizottság tagjának jelöljem Áldozó Tamás polgármestert és Grőber Attila képviselőt, és tudomásul vettük az üzemi tanács - GT-ből és a kollektív szerződésből adódó - jogosultságát arra, hogy a harmadik felügyelő bizottsági tagot delegálja. Ez hétfőre megtörténik, így hétfőn az új felügyelő bizottság megtartja első ülését és megválasztja a felügyelő bizottság új elnökét. Mindez azért volt lényeges, mert fontosnak tartjuk, hogy a tulajdonos a társaság fölött az ellenőrzést ebben a formában átvegye – mondta. A testület arra is felhatalmazta a városvezetőt, hogy a taggyűlésen előterjessze, a tulajdonosi jogok képviseletével a tulajdonos Perlaki Csabát bízza meg határozott ideig, május 20-ig. Perlaki Csaba interim menedzsmenttel foglalkozik és formálisan már egy hónapja a tulajdonos megbízásából átvilágítást, üzleti terv előkészítést végzett a Pápai Húsnál, ennek a munkának az eredményét pedig kollégájával együtt a tegnapi testületi ülésen ismertette. A helyzetértékelést egyébként a Pápai Hús menedzsmentje jelenlétében tették meg – tájékoztatott a városvezető.
-Perlaki Csabát megbíztuk azzal, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. mellett a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. és a Pápa-Ser Kft. tulajdonosi képviseletét is lássa el az ügyvezető mellett, ez pedig azt jelenti, hogy e három társaságban az ügyvezetők munkáltatói intézkedést illetve kötelezettségvállalást csak az ő aláírásával tehetnek.
A képviselő-testület jóváhagyta azt a tagi hitelszerződést, melynek keretében további 120 millió forintot juttat az önkormányzat a Pápai Hús 1913 Kft-nek, és döntöttek arról is, hogy további 37 millió forint tagi kölcsönt nyújt a város Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. számára, folyamatban lévő beruházásának befejezéséhez.
A polgármester hangsúlyozta, a város képviselő-testülete a tegnapi ülésen a Pápai hús 1913 Kft-vel kapcsolatos döntéseket egyhangú szavazattal fogadta el, ami újabb példa arra, hogy igazán nagy ügyekben lehet együtt dolgozni és közösen felelősséget vállalni.
A sajtótájékoztatón Perlaki Csaba elmondta, a tulajdonosi képviselet kapcsán feladata a tőkeemeléssel és a tagi kölcsönökkel bekerülő vagyon illetve a meglévő vagyon felügyelete, a döntések előkészítése, a 2013-as üzleti terv előkészítése és egy cselekvési terv kidolgozása.
-Az elmúlt hónapban a 2010, 2011 és 2012-es évek nagyvonalakban történő átvilágítása, a tendenciák figyelése történt meg, és az idei év első negyedévének történéseit vizsgáltuk részletesen. A cég kellően nehéz helyzetben van, nyilván ezért kell a külső segítség, mind anyagi forrás, mind szakmai tapasztalat formájában.
Perlaki Csaba hozzátette, többféle tervet is készítettek eredmény kimutatásokkal, ezek azt mutatják, hogy 2014-re érhetnek be azok a folyamatok, melyeket az idén el kell indítani.

forrás: papa-ma.hu

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre