Szociális

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Székhelye: Pápa, Barát u. 9.
Telefon: 89/511-240
E-mail cím: eszi@pvoeszi.hu
 
Intézményvezető: Szalainé Tihanyi Andrea
Telefon: 89/310-186
 
Gazdasági vezető: Orbán András
Telefon: 89/511-250
 
Intézményvezető ápoló: Kissné Marton Bernadett
Telefon: 89/511-247
 
Gondozási Központ vezető: Oláh Márta
Telefon: 89/511-252
 
Család-és Gyermekjóléti Központ vezető: Salamon Judit
Telefon: 89/ 313-607
 
Alaptevékenységei:
Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában.
Ellátja a hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott alaptevékenységek szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatos – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdasági feladatokat.
Fenntartója:
Pápa Város Önkormányzata
 
Telephelyek:
 
Idősek Otthona
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény. Demens betegek ellátása is biztosított az intézmény keretein belül. A szolgáltatás egészségügyi és mentálhigiénés feladatokat lát el.
 
 • Idősek Otthona
  49 férőhely
  Pápa, Barát u. 3.
  Telefon: 89/511-256
 • Idősek Otthona (Demens csoport)
  15 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  Telefon: 89/511-242
 • Idősek Otthona
  42 férőhely
  Pápa, Vörösmarty u. 12.
  Telefon: 89/511-350
 • Idősek Otthona
  31 férőhely
  Pápa, Teveli út 3.
  Telefon: 89/324-893
 
Idősek Gondozóháza
Nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, mely demens betegek ellátását is biztosítja.
 
 • Idősek Klubja
  40 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
 • Időskorúak Gondozóháza
  20 férőhely
  Pápa, Barát u. 4-6.
  telefon: 89/313-183
 
Gondozási Központ
Pápa, Barát u. 11.
Telefon: 89-511-252 
 
a fenti telephelyen működő szolgáltatások:
 • Étkeztetés: napi egyszeri, szükség esetén diétás, akik koruk, egészségi állapotuk, rászorultságuk miatt nem tudnak gondoskodni a meleg étkezésről.
 • Házi segítségnyújtás: az önmaguk ellátására részben képes személyeknek a saját lakókörnyezetükben szakképzett ápoló személyzettel.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: az egyedül élő, egészségi állapotuk miatt rászorult személyek részére 24 órás diszpécser szolgálaton keresztül.
 • Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek otthonában biztosított személyi segítő szolgáltatás és szállítás keretében.
 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
és időszakos férőhely 20+6 fő részére. Életvitelszerű átmeneti lakhatás és mentális gondozás.
Telephely: 8500 Pápa, Arany János utca 4.
Telefon: 89/318-108
 
Fogyatékosok Nappali Intézménye
Szociális foglalkoztatás 20 fő részére.
Napközben foglalkoztatás, fejlesztés, szociális ellátás, közösségi szolgáltatások.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 89-630-129
 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében; segítő beavatkozás krízishelyzetekben; természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. 
 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 06-89-318-046
 
Család-és Gyermekjóléti Központ 
A pápai járás területén a gyermek családban nevelésének elősegítése, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat biztosít. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő 
gyermekjóléti szolgálatok számára.
Telephely: 8500 Pápa, Anna tér 15.
Telefon: 06-89-313-607

 

Holland delegáció ismerkedik a pápai ellátórendszerek sajátosságaival

15 fős holland delegáció érkezett ma Pápára. A testvérvárosi kapcsolat továbbépítése céljából szervezett látogatás alkalmával több munkacsoport, kulturális, oktatási, sport- és szociális intézmények vezetői, szakemberei jöttek városunkba, hogy tájékozódjanak a helyi ellátórendszerek működéséről.

Nagy mennyiségű adomány Schwetzingenből

Pápa Város Önkormányzata több együttműködő partnerrel ápol kiváló kapcsolatot, melynek keretében számos lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetben élő családokat, rászorulókat a rendszeresen nyújtott szociális juttatások mellett adományokban részesítse. A schwetzingeni együttműködés és partnervárosi kapcsolat már több mint két évtizedes. A németországi városban működő Partnervárosi Kapcsolatok Egyesülete szervezésében ma délelőtt nagy mennyiségű adomány érkezett Pápára. 

Bébiétel-osztás volt ma a Juhar utcában

Méretes bébiétel-csomagokat vehettek át a kisgyermekes családok ma a Juhar utcában. A 3 db tejbegrízt, 4 csomag 4 darabos gyümölcsjoghurtot, 2 db főzeléket, egy karton 6 darabos babakekszet tartalmazó csomagokat a mai nap folyamán osztották szét az Egyesített Szociális Intézmények Családsegítés munkatársai és önkéntesei.

 

Ütemterv szerint halad az építkezés az Arany János utcai hajléktalanszállón

286 négyzetméter hasznos alapterületűvé bővítették az Arany János utcai hajléktalanszállót, mely így huszonnyolc fő befogadására lesz alkalmas, ezáltal pedig minden ellátott egy épületben kaphat helyet. Az épület bővítésére és korszerűsítésére 90 millió forint áll rendelkezésre egy 100 százalék támogatási intenzitású európai uniós projekt keretében, melyet a Hajléktalanszálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél című sikeres pályázaton nyert el a város. Az építési munkálatok múlt év őszén kezdődtek el és az ütemterv szerint haladnak, ezt mutatták meg ma a sajtó képviselőinek.

 

Vissza az eredeti megjelenésre