Tapolcafőn is lezajlott a testületi ülés

Megtartotta soron következő ülését a tapolcafői városrészi önkormányzat ma délután. Az elnök, Zsegraics Gyula és a képviselők – Takácsné Molnár Eszter, Vargáné Kósi Márta, Villmanné Ikervári Lilla – egyhangúlag elfogadásra javasolták a pénteki városi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelettervezetet Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.


A településrészi önkormányzat ülésén a testület tagjai több beszámolóról is tárgyaltak. Elfogadásra javasolták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, valamint a településrész közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót. Ez utóbbi kapcsán Magyar Gábor főtörzsőrmester, a település körzeti megbízottja elmondta, eddigi munkája során igyekezett minden problémára megoldást találni, amellyel a falu lakossága felkereste. A körzeti megbízott hangsúlyozta, a településrészen a bűnelkövetési statisztika stagnál, ezenkívül a falu közlekedése is jónak mondható.

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről is. Bitai Sándor elnök arról számolt be, tavaly 6838 munkaórát szolgáltak, amely megyei szinten is kiemelkedő teljesítmény. Az elnök elismeréssel szólt a közterület-felügyelettel és a rendőrséggel ápolt kiváló együttműködésről. A tájékoztatót a testület öt igen szavazat mellett elfogadta.

A tapolcafői testület határozott a 2014. évi költségvetési előirányzat felhasználásáról is. A gyerekek beiskolázásának támogatására a Reménységeink Alapítványon keresztül 100 ezer forintot különített el a részönkormányzat, míg a Tapolcafői Sportegyesület működését 500 ezer forinttal támogatja. A művelődési házban működő csoportok programjainak megvalósítására – a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központon keresztül – szintén 500 ezer forintot különítettek el.

Vissza az eredeti megjelenésre