Talajterhelési díjjal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a talajterhelési díjfizetésre kötelezett ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt, így 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj számított mértéke Pápa városában 360 Ft/m3-ről 3 600 Ft/m3-re változik, melyet 2013. március 31-ig kell bevallani és megfizetni.Fizetési kötelezettség keletkezik ott, ahol rendelkezésre áll a közcsatorna, de arra még nem kötöttek rá. A közcsatornára csatlakozást és a Pápai Vízmű Zrt-vel a csatornaszolgáltatási szerződés megkötését lehetőség szerint az érintett adóalanyoknak minél előbb célszerű elvégezni.

Pápa, 2012. február 23.

Tisztelettel:

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

 

Vissza az eredeti megjelenésre