RENDEZVÉNYEKKEL, AZOK SZERVEZÉSÉVEL ÉS AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Az alábbi felsorolásban megtalálhatók a Rendezvényekkel, azok szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

Törvények:

- a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény

- a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kormányrendeletek:

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

- a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

- az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

- a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Miniszteri rendeletek:

- a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet

- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

- a nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben 11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

- a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

- az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Önkormányzati rendeletek:

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2002.(VII.5.) önkormányzati rendelete Pápa helyi építési szabályzatáról

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete

- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete

Az éppen aktuálisan szervezett rendezvény egyedi jellegéből adódóan speciális jogszabályok alkalmazása is felmerülhet, ezért kérem, hogy az adott rendezvény szervezésével kapcsolatban szíveskedjen minden esetben körültekintően tájékozódni.

Vissza az eredeti megjelenésre