Magánszemélyeket érintő változások a helyi adózásban

Tisztelt Adózók!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 22-i ülésén döntött a helyi adó-rendeletek módosításáról 2012. január 1-jétől:

  • Az építményadóban a magánszemélyek gépjárműtárolóra biztosított mentessége megszüntetésre került.
  • A súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő egy gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló mentes az adó alól. Súlyos mozgáskorlátozott személy az akit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja figyelembevételével az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadó fizetése alól mentesített.

A mentesség igénybevételéhez a 2011. július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény annak hatályossági idején belül, legfeljebb azonban 2012. június 30-ig használható fel. A 2011. július 1-jét követően (beállt) beálló egészségromlás vagy a korábbi ideiglenes állapot megszűnése következtében kérheti (bevallás benyújtása mellett) gépjárműadó alóli mentesítését az adóhatóságnál. Az elfogadható igazolásokról kérjük érdeklődjön az adócsoportnál személyesen vagy telefonon.

Az adómentesség érvényesítéséhez elegendő a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata is.
A mozgásában korlátozott személy parkoló kártya megléte és érvényességi időtartama nem jelenti automatikusan a gépjárműadó alóli mentességet.

Az építményadó mértéke 2012. évben 1 050 Ft/m2.

A lakosság részére az adózáshoz szükséges bevallások elkészítésére megfelelő idő áll rendelkezésre, a bevallások benyújtási határideje 2012.  évben március 31., az adót két egyenlő részletben június 30-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Fenti határidőig bevallást kell benyújtani mindenkinek, aki 2012. január 1-jén egy vagy több gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja. 
Gépjárműtároló az az épület, épületrész, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásban miként van feltüntetve.

A bevallási nyomtatvány elérhető:

illetve beszerezhető 

  • a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és az Adócsoport irodáiban (Pápa, Fő u. 12.), 
  • az Okmányirodában (Pápa, Fő u. 7.),
  • Borsosgyőrön a Művelődési Házban március 13-án 17.00-19.00 között Máté István részönkormányzat elnökénél, 
  • Kéttornyúlakon Magvasi Józsefnétől március 12-én 17.00-19.00 között a Művelődési Házban, 
  • Tapolcafőn március 12-től a Kultúrház épületében annak nyitvatartási idejében. 

A bevallási kötelezettség elmulasztása szankciókat – bírság kiszabása, késedelmi pótlék előírása - von maga után.

Az építményadó fizetési kötelezettségről határozattal értesítjük a bevallást benyújtó Tisztelt Adózóinkat.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának munkatársai: 
• személyesen ügyfélfogadási időben: kedden ½ 8-12 óráig, szerdán ½ 8-17 óráig, pénteken ½ 8-12 óráig (II. emelet 44-46. irodákban)
• telefonon: 89/515-031, 89/515-064, 89/515-086 elérhetőségeken.

Pápa, 2012. február 23.

      
Tisztelettel:

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre