Kiállítás a székely hadosztály történetéről

Április végéig látogatható a Székely Hadosztály emlékezete (1918-1919) című időszaki tárlat, amely egy méltatlanul feledésre ítélt katonai alakulat és parancsnoka históriáját tárja a látogatók elé. A Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján összeállt vándorkiállítás Nagy Szabolcs, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának történész-levéltárosa jóvoltából érkezett Pápára. 

Az alakulat vezetőjének, Kratochvil Károly ezredesnek a Veszprém Megyei Levéltárban őrzött hagyatékából származó fotók, dokumentumok alapján készültek azok a nagyalakú tablók, amelyek a Székely Hadosztály történetét mutatják be. Nagy Szabolcs a kiállítás kapcsán elmondta, a Veszprém Megyei Levéltár egy véletlen folytán foglalkozhat ilyen mélyrehatóan a székely hadosztály történetével, hiszen Kratochvil Károly a két világháború között Balatonszepezden vásárolt villát, majd a második világháborút követően már életvitelszerűen itt élt. Irathagyatéka így került a későbbiekben a megyei levéltárba. 
A háttéranyag segítségével Nagy Szabolcs és Gottfried Barna kötetben foglalta össze az alakulat történetét, 2009-ben pedig összeállt a kiadványt kiegészítő kiállítás. 

A történész-levéltáros felvázolta a korabeli politikai és társadalmi viszonyokat, amelyek a Székely Hadosztály létrejöttét és mozgásterét befolyásolták. A Székely Hadosztály név arra a katonai egységre vonatkozik, amelyet 1918. december 1. után, az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre Kolozsváron, Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére, a Kolozsvári Hadosztály együtt maradt törzséből (38. magyar hadosztály székely katonái), amelyhez csatlakoztak a Kratochvil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. 

A vándorkiállítás tablói bemutatják – többek között – a hadsereg megszervezését kiváltó okokat, a túlerővel szemben folytatott küzdelmeket, a fegyverletétel körülményeit és a hadosztály emlékezetét. A tárlatot több magyarországi településen és Erdélyben is bemutatták.

forrás: papa-ma.hu

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre