Jól halad a migráns projekt a Fáy oviban

A Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Tagóvodájának a migráns gyermekek beilleszkedését és nevelését segítő első projektje 2010-2011-ben zajlott. Az intézmény tavaly ismét sikeresen pályázott európai uniós forrásra, így folytathatta megkezdett projektjét. 

A „Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat megvalósításához több mint 31 millió forint támogatást nyert el az óvoda. A projekt 2012. október 15-én kezdődött és 2014. szeptember 30-án zárul – körvonalazta a projektet Morvai Marianna, a projekt szakmai vezetője.
A sajtótájékoztatón elhangzott, a „Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése” című pályázat második szakasza segíti a SAC/C-17 NATO program kapcsán a Fáy András Lakótelepi Tagóvodába külföldről érkező, nem magyar állampolgárságú, nem magyar ajkú gyermekek integrált nevelésének továbbfejlesztését, a magyar nyelv és kultúra átadását, a pályázatban résztvevő pedagógusok képzését, valamint a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények megismerését, illetve széleskörű megvitatását. 

- A 2012/13. nevelési évben, az átlagot tekintve, 20 nem magyar állampolgárságú kisgyermeket neveltünk. Állampolgárságukat tekintve ők amerikai, bolgár, holland, lengyel, litván, norvég, román, svéd és kolumbiai gyermekek voltak. A 2013/14. nevelési évben hasonló összetételben 16 gyermeket fogadunk. Az első pályázati évben 7 nemzeti hetet terveztünk és tartottunk meg. Fontos kiemelni, hogy a nemzeti hetek zárásaként  átadásra került az óvodába járó gyermekek nemzeti sokszínűségét és kapcsolatát jelképező „Barátság fa”, amely Nyulasi József fafaragó mester munkája – hangsúlyozta a szakmai vezető.
A nemzeti heteken a gyermekek cselekvő módon, életkoruknak megfelelő szinten kaptak benyomásokat más nemzetek jellegzetességeiről. A tradíciókat - hasonlóság esetén - igyekeztek párhuzamba állítani a magyar szokásokkal. Közkedveltek voltak az ételkóstolók, a táncházak. A külföldi szülők aktívan kapcsolódtak be nemzeti hetek programjaiba – derült ki a tájékoztatón. 

Morvai Marianna kiemelte azt is, a projekt során két módszertani anyagot állítottak össze, amelyek a környezet tevékeny megismerésén keresztül a gyermekek eligazodását segítő alapvető ismeretszerzést, a képességfejlesztést, valamint a magyar nyelv tanulását szolgálják. A pályázat lehetőséget biztosított számos egyéb program megszervezésére, információs kiadványok szerkesztésére, szakmai partnerkapcsolatok kialakítására és egy 60 órás akkreditált képzésen való részvételre. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a pályázatnak köszönhetően az óvoda új technikai és tárgyi eszközökhöz is jutott, úgymint IKT tábla, laptop, fényképezőgép, tárolószekrény. Az új technikai eszközök használata mindennapossá vált – fogalmazott a szakmai vezető.

Vissza az eredeti megjelenésre