Férfitisztesség és katonai hűségeskü - Városi megemlékezés a nemzeti gyásznapon

– Szóljon ez a mai nap azokról a hősökről, akik egyek voltak az igaz ügy szolgálatában, emberi tisztességben, katonai becsületben. Tisztelegjünk egyúttal minden katona, a tábornokok és a névtelen hősök emléke előtt, akik a történelem során hősiesen védelmezték hazánk függetlenségét – fogalmazott emlékbeszédében Magasy Zsolt alezredes, az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnokhelyettese. A Március 15. téren tartott főhajtással az aradi vértanúk, valamint gróf Batthyány Lajos, az első felelős és független magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt tisztelegtek az egybegyűltek ma délelőtt.
A Himnusz dallamai után Magasy Zsolt mondott beszédet, amelynek során megidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorlások hátterét, történetét, következményeit. – Az 1849-es fegyveres harc ugyan elbukott az osztrák és az orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést, a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett semmissé tenni. A magyarság, bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezésétől megfosztottan, de elindulhatott a polgári fejlődés útján – hangsúlyozta a szónok.
Mint mondta: az aradi tizenhármak szinte az egész birodalmat képviselték. A szabadságharc tábornokainak származása, társadalmi háttere, életútja olyan sokszínű volt, mint az egész Osztrák-Magyar Monarchia önmaga. Őket nem a származásuk, hanem a tetteik tették magyarokká. Számukra a hazafiság tudatos választás eredménye volt. Sorsukat, életüket nem a születés véletlenje határozta meg, és haláluk is tudatosan vállalt döntés eredménye volt. – Megtehették volna, hogy másokhoz hasonlóan a szabadságharc utolsó napjaiban külföldre menekülnek a felelősségre vonás elől. De a férfitisztesség és a katonai hűségesküjük ezt lehetetlenné tette számukra – emlékeztetett Magasy Zsolt.
A méltóságteljes főhajtáson a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola emlékműsorral működött közre, majd a jelenlévők megkoszorúzták a Március 15. téri Honvéd-emlékművet. A Pápa Város Fúvószenekara zenei közreműködésével zajló megemlékezést a Szózat zárta le.
Az eseményen részt vett többek között dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a térség országgyűlési képviselője, dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, és a város képviselő-testületének több tagja.

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre