Felszentelték a Hódoska majorban álló keresztet

A Szent Anna Plébánia állíttatta azt a keresztet, amelyet ma délután áldott meg ünnepélyes keretek között dr. Márfi Gyula érsek a Hódoska majorban. 

Az ünnepségen részt vettek dr. Márfi Gyula érsek, Medveczky Miklós érseki titkár, dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, a hívek és az itt lakók.  Salgó Ferenc kanonok plébános elmondta, 1917. október 13-án történt Fatimában a hatodik jelenés. - Ma, október 13-án szentelhetjük fel ezt az új keresztet. Hálával tartozunk ezért Istennek és mindenkinek, aki hozzájárult a kereszt felállításához. A kereszt a Hit évében hirdeti hitünket, vallásunkat, Isten és az emberek közötti szeretetünket. Az itt élők sokféle hátránytól szenvednek, ezért arra kértem a híveket, hogy fogjunk össze érdekükben és állítsunk ide egy keresztet. Régen, a közelben lévő Bárócz majorban állt egy fakereszt, ami mára már eltűnt. Ezért is állítottuk ide, a Hódoska majorba az új keresztet, ami az út mentén áll, így jól látható, amikor elsuhannak az autók. 
- A kereszt Krisztus feltámadását is jelképezheti. Így egy élő Krisztussal való találkozást akartunk kifejezni a kereszttel. Krisztus ezáltal még közelebb került hozzánk, ne féljünk tehát közel menni mi sem egymáshoz, ne féljünk bizalmat adni, hiszen egymásra szükségünk van. Örülök, hogy ennyire sokan támogatták a felállítását, az önzetlen felajánlások nélkül ma nem lehettünk volna itt - mondta Salgó Ferenc. Dr. Márfi Gyula érsek beszédében úgy fogalmazott, a kereszt sok mindent jelképez. Jézus, aki értünk szegény lett és szenvedett, ő jelen van a szenvedők és a szegények között. Vele együtt szenvedhetünk, s ezáltal engesztelhetjük a Jóistent egymás bűneiért. 
Végül dr. Márfi Gyula megáldotta a keresztet, majd az itt élő családoknak élelmiszersegélyt adott át.
Az ünnepélyen Menyhárt Zsuzsanna vezetésével közreműködött a Szent Anna Kórus, a Greznár Zenekar, Nagy András, valamint az itt lakók versekkel, énekekkel fejezték ki köszönetüket. 
A keresztet Sebestyén Gábor asztalosmester készítette, a tervezési munka Pozsgai László keze munkáját dicséri, a kereszten lévő Irgalmas Jézus képet Drabant András művésztanár festette, de a Lombard Kft. is oroszlánrészt vállalt a munkában.  Az avató ünnepség agapéval zárult.

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre