Elutasították Süle Zsolt önálló képviselői indítványát

Áprilisi munkaértekezletét tartotta pénteken Pápa Város Képviselő-testülete. A városatyák több beszámolót fogadtak el, rendeleteket módosítottak és személyi ügyben is döntöttek. Ez utóbbi volt a testületi ülés első napirendi pontja: az egészségügyi és szociális bizottság lemondott külsős tagja helyére választották meg Berkes Bélánét, aki az ülésen tette le az esküt.A képviselők módosították a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet, így a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért 71 ezer forintot kell fizetni.


Beszámolókról, rendeletekről döntöttek

Döntött a testület az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról is. Eszerint az átmenetileg szabad pénzeszközöket az önkormányzat lekötheti állampapírokban, akár néhány napos időtartamra is.
-Folyamatosan figyeljük, hogy mennyi szabad pénzeszközünk van, most például 500 millió forintot tudunk lekötni. Ez egyébként mutatja, hogy a város jelenleg jó pénzügyi helyzetben van – közölte Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón, hozzátéve, a szabad források állampapírba helyezésével néhány millió forinthoz juthat a város év végéig.

Az ülés egyik egyhangúan megszavazott beszámolója a Pápai Rendőrkapitányság beszámolója volt a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A napirend tárgyalásán jelen volt dr. Tarcsa Csaba Veszprém megyei rendőr-főkapitány és Szappan Csaba rendőrkapitány is, akik köszönetet mondtak a rendőrség munkájának támogatásáért. A képviselők több kérdést is feltettek a rendőri vezetőknek, dr. Péntek Árpád fideszes képviselő például a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokról kérdezett, Süle Zsolt, a Jobbik képviselője arról érdeklődött, hogy elégséges-e a közterületi jelenlét, dr. Hermann István fideszes városatya pedig a bizonyos napszakokban keletkező közlekedési dugók megszűntetésének lehetőségeiről tett fel kérdést. Szappan Csaba rendőr alezredes a közlekedési kultúra fontosságára és hiányosságaira hívta fel a figyelmet, emlékeztetett arra, hogy ennek a városnak az útjai, utcái nem ekkora gépjárműforgalomra készültek, ugyanakkor ígértet tett arra, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a közlekedési csúcsidőszakokra. A városvezető hozzászólásában köszönetet mondott a rendőrség munkájáért és arra kérte a rendőri vezetőket, hogy szervezetük nagyobb segítséget nyújtson a városnak az illegális hulladéklerakás visszaszorításában. 
-A beszámolót a testület egyhangúan elfogadta, vagyis a rendőrség munkájával a képviselők elégedettek, és a beszámoló azt mutatja, hogy Pápán jó színvonalú rendőri munka folyik. Természetesen rögtön hozzátesszük azt is, hogy nincs olyan helyzet, amin ne lehetne javítani és abban bízunk, hogy a létszámhiány megoldása után határozottabb közterületi jelenléttel a mostani közbiztonsági helyzeten még tudnak javítani – fogalmazott a városvezető. 


Dr. Tarcsa Csaba megyei rendőr-főkapitány és Szappan Csaba pápai rendőrkapitány

A képviselők egyhangúan megszavazták a Pápa Városi Polgárőrség beszámolóját, az ESZI tájékoztatóját a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet beszámolóját a Családok Átmeneti Otthonának működéséről.

Vegyes ügyek között tárgyalta a testület a Csókai Óvoda átadását a Pápai Református Egyházközségnek. A határozati javaslatból kiderül, a szülői és alkalmazotti közösség tájékoztatása megtörtént, mindkettő támogatta a tagóvoda átadását. Az egyházközség presbiteri gyűlésén a köznevelési szerződés tervezetét jóváhagyták. Az ülésen a képviselők arról döntöttek, hogy az önkormányzat szeptember elsejétől 5 évre szóló köznevelési szerződéssel átadja a Csókai Tagóvodát a református egyháznak, a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyonelemeket pedig ingyenes vagyonkezelésbe adja. A változásnak megfelelően módosították a Pápai Városi Óvodák alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát. 

Az ülésen hozták meg azt a döntést is, hogy a Kóter Turistaszállót három évre bérbeadás útján hasznosítják, a bérlő munkásszállót kíván működtetni az épületben. Egyeztetésre alkalmasnak találták a képviselők a településfejlesztési koncepciót, módosították a településszerkezeti tervet és ezzel zöld utat adtak a Magyarországi Evangélikus Egyház birtokában lévő Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tornaterem építési tervének, melyhez pályázatot kíván benyújtani az egyház. Emellett 100 ezer forint összegű támogatást adtak a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének. Ugyancsak a vegyes ügyek között volt szó a Pápa és Schwetzingen közötti testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulójának megünnepléséről. A jubileumot a németországi partnervárosban tartják május 5-8. között.


Polgárdi Sándor evangélikus esperes (előtérben) képviselte az egyházközséget az ülésen

Hosszú vita alakult ki az ülésen Süle Zsolt jobbikos képviselő önálló képviselői indítványával kapcsolatban, aki az európai béruniót célzó kezdeményezéshez kérte a testület támogatását. Az Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket című programról a képviselő elmondta, ez az első lépése egy hosszú folyamatnak, mely hosszú távon azt eredményezheti, hogy azonos munkáért azonos bért kapnak az unió különböző területein élők. Süle Zsolt hangsúlyozta, céljuk az, hogy az Európai Unió elé kerüljön a kezdeményezés – ehhez egymillió uniós állampolgár aláírása szükséges - és az illetékes szervek foglalkozzanak a témával, ám arra a kérdésre, hogy ez miként valósítható meg a gyakorlatban nem adott választ.

Süle Zsolt önálló képviselői indítványát nem fogadták el

A városatyák közül többen is hozzászóltak a kezdeményezéshez, részben azt fogalmazták meg, hogy a képviselő-testületnek az állampolgári aláírások gyűjtéséhez nincs köze, hiszen nem önkormányzati, hanem állampolgári aláírások kellenek, részben arra figyelmeztették a képviselőt, milyen veszélyes lehet, ha Brüsszelből mondják meg egy-egy gazdasági társaság milyen bért fizessen dolgozóinak. Császár Endre fideszes képviselő emlékeztetett, a bérezés, béremelés mindig a gazdasági folyamatoktól függ, hiszen annak fedezetét meg kell termelni. Képviselőtársa, Bocskay László azt hangsúlyozta, a Jobbik kezdeményezése csupán hatalmas pénzért zajló szócséplés, amivel félrevezetik a lakosságot, dr. Hermann István úgy fogalmazott, talicskán kellene tolni a pénzt az országba, hogy ez megvalósítható legyen, Unger Tamás alpolgámester pedig kijelentette:
-A kezdeményezés logikátlan, de kiváló, olcsó politikai húzás, amivel sarokba lehet szorítani az önkormányzatot és utána ki lehet állni sajtótájékoztatót tartani.


Hatalmas pénzért zajló szócséplés lenne a bérunió ügye - mondta Bocskay László

-Az európai bérúnióval kapcsolatos dokumentummal nagyon sok probléma van. A legfontosabb az, hogy ez illúziókeltés. Azt az illúziót kelti a megszólított polgárban, hogy ha ezt aláírja majd több lesz a fizetése. Arra alkalmas ez a kezdeményezés, hogy rámutassanak, lám-lám, van, aki akarja a béremelést és van, aki nem akarja. Azonban a béremelés nem feltétlenül politikai akarat kérdése. Természetesen vannak keretek, érdekegyeztető eljárások, ahol a politika közreműködésével lehet alakítani a jövedelmeken, de ez alapvetően nem így működik – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette, sok mindent tesznek ez ügyben, például ő képviselte szószólóként a napokban a magyarországi önkormányzatokat az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban.
-Ha ilyen egyszerű lenne a béremelés, akkor mi akadályozta meg az S & S Betéti Társaság taggyűlését abban, hogy Süle Zsolt ügyvezető fizetését ne 85 ezer forintban, hanem 850 ezer forintban határozza meg? – tette fel a kérdést Áldozó Tamás a sajtótájékoztatón, hozzátéve – ha saját magára nézve nem tud ilyen döntést hozni, akkor milyen elvárásai vannak másokkal szemben.


A Jobbik kezdeményezése illúziókeltés, az pedig bűn, mert megtéveszti a lakosságot - közölte a városvezető

A polgármester kiemelte, a Jobbik illúziókeltése egy időpillanatban illúzióvesztéssé válik, és akik ennek felültek, az lesz a tapasztalatuk, hogy megint becsapták a politikusok, megint hazudtak.
-Én ebben nem kívánok részt venni, nem állítom azt, hogy egy aláírástól több lesz a fizetés, aki pedig elhiszi ezt, utána azt a szervezetet és személyt hibáztassa, aki őt felültette – hangsúlyozta. Áldozó Tamás azt is kifejtette, bízik abban, hogy a pápai jövedelmek ütemesen nőni fognak, a magyar gazdaság teljesítménye nőni fog és a Magyarországon megkereshető jövedelmek is emelkednek.
-Ez azonban nem egy adminisztratív döntés következménye lesz, hanem abból következik, hogy hatékonyabban dolgozunk, többet dolgozunk, jobban dolgozunk és amit előállítunk, jobb áron tudjuk eladni.

Vissza az eredeti megjelenésre