Beszámolók és tájékoztatók a részönkormányzati üléseken

A Pápa Város Képviselőtestületének pénteki ülése előtt mindhárom Pápához csatolt településen ülést tartottak a részönkormányzatok. Borsosgyőrött, Tapolcafőn és Kéttornyúlakon szerda délután tanácskoztak a képviselők.


Az első napirendi pontban elfogadták a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolókat. Pápa-Kéttornyúlakon és Pápa-Borosgyőrött a tavalyi évben nem volt bűncselekmény, míg Pápa-Tapolcafőn 2016-ban négy bűncselekmény történt. 

A borsosgyőri testület
Máté István elnök elmondta, nagy örömükre nem történt bűnözés, remélik, ez így is marad a jövőben. Sajnálatos viszont, hogy a településen még mindig sokan átszáguldanak, remélik, a későbbiekben erre is megoldást találhatnak majd. Máté István kiemelte, rendkívül jó kapcsolatot ápol a körzeti megbízottakkal. Végül köszönetét fejezte ki a körzeti megbízottnak, Németh Zoltán rendőr főtörzsőrmesternek a munkájáért. 
Zsegraics Gyula elnök elmondta, az idei évben is támogatják a sportkört és a kultúrházat, amire már elkülönítették a kívánt pénzösszeget, a többiek pedig idén feladatokra kapnak majd támogatást. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI intézményvezetője bemutatta Müller Bernadettet, aki a hatósági csoport szakmai vezetője, valamint Császárné Mihály Juliannát, aki a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, majd Müller Bernadett számolt be az önkormányzat gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatainak ellátásról. Mint mondta, a gyermekjóléti szolgáltatás a 2016.évi forgalmi adatok alapján 3300 igénybe vevővel állt kapcsolatban. A szolgáltatás szerves része az adománykezelés. 2016-ban a schwetzingeni Vöröskereszt ruhaadománnyal, a Teuton Lovagrend bébiétellel támogatta a szolgálatot. 

Müller Bernadett
Az adományokból 548 fő részesült a ruházatot tartalmazó természetbeni juttatásban. 
A tapolcafői ülésen szó esett a polgárőrség munkájáról is.

Vissza az eredeti megjelenésre