Ajándékeső a 90 éves Juhos Sándornak

A város vezetése, a Magyar Honvédség szervezetei és a Honvéd Bajtársi Klub tagjai köszöntötték 90. születésnapján Juhos Sándor nyugállományú alezredest a HEMO-ban tartott ünnepségen.

 
Az idős katona 1926. március 21-én született Bárándon, eredetileg kovácsnak tanult. 1940-ben mint leventét sorozták be, tényleges katonai szolgálatát 1948 októberében kezdte meg Szentendrén, az Első Könnyű Műszaki Zászlóalj kötelékében. Hosszú katonai pályáján több helyőrségben szolgált, elvégezte a tiszti iskolát, majd 1970-ben került a Pápai Vadászrepülő Ezred állományába, 1972-ben pedig a tiszti klub parancsnokaként írta alá a Honvéd Bajtársi Klub alapító okmányát, melynek 1980-tól 4 éven át volt elnöke. A közösség vezetőségének munkáját a mai napig is segíti, tagtársai pedig tisztelettel és szeretettel veszik körül.
 
Sanyi bácsi így mesélt katonai pályafutásának kezdetéről:
- Mi 26-os születésűek voltunk az utolsó besorozott katonák, részt vettünk az újonckiképzésen és a II. világháborúban már katonaként szolgáltam, a szállítóknál dolgoztam. A debreceni nagypáncélos csatának az előkészítésében tevékenykedtünk, a hadsereg számára szállítottuk a szükséges anyagi dolgokat. A háború után hidak, utak, vasutak építésén dolgoztam, majd 48-ban újra újoncként vonultam be a honvédséghez és újra részt kellett vennem az újonckiképzésen. A Néphadseregbe úgy kerültem, hogy a katonáknak azt mondták, vagy oda megyünk szolgálatba vagy a büntető zászlóaljba. Műszaki tiszti iskolát végeztem arra készülve, hogy továbbra is hidakat, utakat építek, de repülőgép technikus lettem és1950-ben repülős tisztté avattak. A hadosztályparancsnok technikusaként az volt a feladatom, hogy a parancsnok három gépét mindig menetkész állapotban tartsam.
Sanyi bácsi minden magyarországi repülőtéren szolgált az elmúlt évtizedekben és szomorúan állapította meg, hogy ma már csak ő él aközül az ötven katona közül, akiket a műszaki iskolában tisztté avattak 1950-ben.
 
Szülőfalujába nősült, feleségét gyermekkora óta ismerte, a szeretett asszony azonban közel egy évtizede elhunyt. Házasságukból egy fiuk született, van egy unokája és két dédunokája, és mint mondta nagyon büszke családjára. Az idős katona ma is nagyon aktív életet él, szívesen olvas, tévézik és barkácsol, mindig tesz-vesz valamit, részt vesz a Honvéd Bajtársi Klub összejövetelein és tervezi, hogy a 95. születésnapját is megéli.
 
A születésnapi ünnepségen Unger Tamás alpolgármester Pápa Város Önkormányzata nevében köszöntötte és kedves jókívánságok társaságában Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét adta át Sanyi bácsinak. Az ünnepeltet köszöntötte a Honvéd Bajtársi Klub vezetője, Negyedi János alezredes, a Bázisrepülőtér és az Eskün Innen Obsiton Túl Honvédelmi Alapítvány képviseletében, Hujber László törzszászlós a 3. számú Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoksága nevében és a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesületének képviselője.
 
A jeles évforduló kapcsán dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából az Aranykor kitüntető cím arany fokozatát adományozta az ünnepeltnek, melyet a születésnapi ünnepségen adtak át Sanyi bácsinak, a Honvéd Bajtársi Klub vezetősége pedig tiszteletbeli taggá választotta az idős embert. 
-A hazámat szolgálom – e szavakkal köszönte meg Juhos Sándor a sok gratulációt és ajándékot, majd a Vidám Nagyik Kórusa felkérésére minden hölggyel táncolt a holdfény keringőre.
Isten éltesse Sanyi bácsit!
Vissza az eredeti megjelenésre