Polgármesteri közlemény a Tapolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva


A Tapolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva dr. Áldozó Tamás polgármester az alábbi közleményt teszi:

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY 2019. MÁRCIUS 12-TŐL A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐ U. 5. ÉS 12. SZ. ALATTI HELYISÉGEIBE CSAK BELÉPTETŐ KÁRTYÁVAL LEHET BELÉPNI.
BELÉPTETŐ KÁRTYÁT MINDKÉT ÉPÜLET ESETÉBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁPA, FŐ U. 5. SZ. ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN LEHET KÉRNI.


MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Felhívás

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya VE/21/648-2/2020 határozatával Pápa város közigazgatási területén az Öreghegy, Kishegy, Törzsökhegy, Báróczhegy településrészre 2020. július 23-tól a mézelő méhek nyúlós költésrothadásának betegsége miatt védőkörzetet (települési zárlatot) rendelet el.

További információért kattintson az alábbi linkre: Hirdetmény

Felhívás!

Az Országos Meteorlógiai Szolgálat honlapján megjelent előrejelzés alapján eleinte a nyugat és az északi megyében helyneként zivatar alakulhat ki.

További információért kattintson az alábbi linkre: Felhívás!

A Volánbusz tájékoztatója a március havi bérletek érvényességével kapcsolatban

 

A mellékletben közreadjuk a Volánbusz tájékoztatóját a március havi helyközi autóbuszbérletekkel kapcsolatosan.

Régészeti próbafeltárás

Pápa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. február 24-től, hétfőtől több ütemben régészeti próbafeltárások kezdődnek a Korvin u 2. számú épület, valamint a Fő tér 16., 17., 18-as számú épületek udvarán.
A régészeti próbafeltárások tervezett Fő téri parkolólétesítmény tervezési folyamatának kötelező részét képezik, és nem a parkolóépítés munkálatait jelentik.

Vállalkozói fórum a Pápa Járási Paktumiroda szervezésében a Városháza üléstermében

A Pápa Járási Paktumiroda vállalkozói fórumot szervez a Városháza üléstermében az alábbi témakörökben.

Munkáltatói kedvezmények és kötelezettségek kisgyermekes anyák, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása esetén

Üzlettámogató hitelek gyorsan, egyszerűen

K&H Lízing finanszírozás - a célnak megfelelő legjobb megoldás

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján adózóink részére megküldtük az egyenlegértesítőt. A magánszemélyek részére postai úton, társas vállalkozó és egyéni vállalkozó adózóink részére elektronikus úton juttattuk el az értesítőket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a szabályozza a kapcsolattartás általános szabályait. Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján, mely 2019. január 1-jétől lépett hatályba az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: https://www.papa.hu/, valamint erről a felületről elérhető az önkormányzati hivatali portál is: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Az egyenlegértesítő adónemenként tartalmazza az adószámla egyenlegét, a 2019. 08. 21-i állapot szerint a fennálló tartozást, a túlfizetést és a II. félévben fizetendő adót.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Ezen dátumig késedelmi pótlék felszámítása nélkül lehet befizetni az adókat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az egyenlegértesítők nem a korábbi években használt, megszokott számlalevél formátumban készültek, ezért fokozottan figyeljenek a befizetésekre. 

A vállalkozók részére nem postáztunk csekket, amennyiben az adózó nem kötelezett számlanyitásra és készpénzátutalási megbízással szeretné adófizetési kötelezettségét teljesíteni, azt a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjánál igényelt postai csekken teheti meg.

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása.
A számlán mutatkozó túlfizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. § (1)-(2) bekezdése alapján az Adóügyi Csoporthoz benyújtott kérelemre utaljuk vissza.
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról kérelemmel rendelkezhet.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai:

 • személyesen ügyfélfogadási időben: kedden 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig, pénteken 8-12 óráig 
 • telefonon: 
  • magánszemély kommunális adója: 89/515-065, 
  • talajterhelési díj, idegenforgalmi adó: 89/515-061,
  • építményadó, telekadó: 89/515-054, 
  • gépjárműadó, helyi iparűzési adó: 89/515-080, 
  • késedelmi pótlék, bírság: 89/515-038 elérhetőségeken

Felhívás adománygyűjtésre

Felhívás adománygyűjtésre - Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány

Gallyazási értesítő

A Bakonyi Fakitermelő Bt. kérésének megfelelően tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a társaság az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el Pápa város közigazgatási területén.

A társaság a gallyazási munkálatokat kis- és középfeszültségű hálózatokon, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, 133.§, 137.§ által meghatározottak szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013.(I.22.) NGM rendelet alapján végzi.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így a munkálatokat 2018. október 23-tól megkezdik.

Észrevételeikkel kérjük, forduljanak az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez a 06-30-990-6376-es és 70-908-6301-es telefonszámokon (levelezési cím: Bakonyi Fakitermelő Bt. 8439 Sikátor, Ady E. u. 2 sz., e-mail cím: info@bakonyifa.com).


Bakonyi Fakitermelő Bt.
megkeresése alapján:

Pápai Polgármesteri Hivatal

Felhívás, téli biztonság

téli biztonság

Oldalak

Feliratkozás Pápa Város Honlapja - akadálymentes változat RSS csatornájára
Vissza az eredeti megjelenésre